#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Opinie

Cees Vork: ‘Christus gaat VN leiden’

Christus gaat de Verenigde Naties (VN) leiden. Dat zegt coördinator Cees Vork van gebedsbeweging ‘Op de Bres voor Nederland’ in een interview met het blad Charisma. “De Verenigde Naties onder leiding van onze Messias zal haar heerschappij van vrede en recht gaan tonen. Wij mogen dit geloven en biddend proclameren“, meldt hij letterlijk.

Uit Jeruzalem zal Gods regering onder leiding van de Here Jezus de wereld gaan regeren, laat Vork weten. Gelovigen moeten wat hem betreft Israël in alle opzichten steunen en bidden voor wijsheid voor de regering van Netanyahu, nu steeds meer landen hun pijlen op dat volk richten.
Volgens Vork kwam de Here Jezus niet alleen om mensen individueel te verlossen, maar ook volken. “De oorlog om alle volken is nu in volle gang. Als we belijden dat Jezus Koning is, is dit een rechtstreekse oorlogsverklaring aan satan en zijn trawanten.”

In hoofdsteden overal ter wereld proclameert de beweging die belijdenis en Vork voeg er aan toe dat de duivel daarmee niet blij is. In 25 steden is al geproclameerd, er zijn er nog 175 te gaan. Satans rijk zal bij de wederkomst van Christus is elkaar storten, maar de gebedscampagnes zijn volgens Vork ‘wapens om mee te weren aan de doorbraak van Gods Koninkrijk’.

Nederland staat er in zijn ogen niet goed voor. Als de meerderheid in het land niet ingaat op Gods liefdesaanbod van vergeving en eeuwig leven, kan Hij niet anders doen dan oordelen. “Dat is wat er nu gaande is (….). Nederland leeft nu onder het oordeel van God vanwege haar zonden en goddeloosheid. God heeft zich ingehouden en door de verkondiging van het Evangelie Nederland keer op keer de kans gegeven zich te bekeren.” Maar dat is, ondanks veel gebed voor politici en regering, kennelijk niet gebeurd. Vandaar dus het oordeel Gods.
Rouwen is dan ook een vorm van voorbede voor het land, zegt Vork.

Reageren


Ben Kok (joods-chr. pastor)

15-12-2015 08:10
Op verzoek van Cees Vork verwijs ik naar zijn toelichting en excuus voor de verkeerde verwoording in het artikel van Charisma, wat door Uitdaging is overgenomen.
Zie daarvoor
http://tora-yeshua.nl/2015/12/krant-uitdaging-dec-jezus-als-secr-van-de-vn/
Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Ben Kok (joods-chr. pastor)

15-12-2015 12:25
Tragisch, dat Uitdaging en Cees Vork dergelijke onzin durven schrijven.
"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld" aldus Yeshua.
Hij heeft echt de Verenigde Nazies met al die corrupte manipulerende wereldleiders niet nodig, sterker nog, kan ze helemaal niet gebruiken.
JHWH komt terug in de gestalte van Yeshua op de Olijfberg te Yerushalayim en verslaat al de Tora-lozen met de adem van Zijn mond.
Dacht iemand nu echt, dat Hij Zich presenteert als secretaris-generaal van de VN als opvolger van een Bank Moon?
Schokkend, dat de redactie van Uitdaging deze onzin publiceert, zonder enige kritische kanttekening.
Het zegt me weer meer dan genoeg.
Shalom, alleen in Yeshua ha Mashiach verkrijgbaar,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
tora-yeshua.nl

Jeroen

13-12-2015 07:05
Goeie reactie van Ruud!

Ruud

13-12-2015 09:02
Er staat nergens in de Bijbel dat christenen altijd maar de huidige staat Israel in alles moeten ondersteunen, ook niet in Genesis 12:3. God doet dat zelf ook niet, zoals de (ook Bijbelse) geschiedenis uitwijst en verwacht dat dus ook niet van ons.

Christenen moeten gerechtigheid helpen bevorderen voor zowel Joden als Palestijnen, gerechtigheid is een woord dat ruim 150x in de Bijbel voorkomt en dus erg belangrijk is. Jezus' belofte in Mattheus 5:6 dat wie naar gerechtigheid verlangt verzadigd zal worden geldt voor iedereen, dus ook voor Palestijnen en Joden.

Verder is het wel erg onwaarschijnlijk dat de huidige stad Jeruzalem de stad zal worden waar Jezus gaat regeren. In Galaten 4:24-31 wordt het huidige Jeruzalem vergeleken met de slavin Hagar en haar zoon, die weggestuurd moeten worden. In Openbaringen 11:8 wordt datzelfde Jeruzalem "waar ook hun Heer gekruisigd is" vergeleken met Sodom en Egypte.

Wij zijn deel van het nieuwe Jeruzalem, de vrije vrouw Sara. Dat is dus niet hetzelfde als het huidige Jeruzalem.

Het klopt wel dat Nederland er niet goed voorstaat, maar bijvoorbeeld Israel is er op meerdere punten echt niet beter aan toe dan Nederland en op sommige punten zelfs slechter. Zou God wel Nederland aanpakken, maar Israel vrijuit laten gaan? Ik denk het niet.

Cees Vork moet oppassen met zich als Gods woordvoerder voor te stellen en namens Hem allerhande oordelen aan te kondigen, zonder dat God Hem daartoe voor iedereen zichtbaar gemachtigd heeft.

waldens

12-12-2015 09:44
Is dit de christelijke vorm van crowdfunding om gratis een wereldreis te maken waarin iemand alle wereldsteden bezoekt ? Dit om even tot zichzelf te komen omdat in NL zijn werk geen rendement heeft dan verdere afbraak de afnemers.