#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Opinie

Bloed van christenen wordt vergoten – en u boycot Israël

'In het Midden-Oosten is er slechts één land, slechts één, waar christenen in veiligheid leven – Israël' Dit zei Gabriel Naddaf (midden op de foto), woordvoerder voor de Grieks-Orthodoxe Patriarch van Jeruzalem en geestelijk leider van de in Nazareth gevestigde beweging, die jonge, Arabisch-sprekende christenen aanmoedigt om in het Israëlische leger te dienen.

Naddaf stond voor het Europese Parlement in een spoedzitting over de recent opgelegde beperkingen aan Israëlische producten op de Europese markt. In zijn toespraak zei pater Naddaf dat de beslissing om uitsluitend Israëlische producten te labelen, racistisch en antisemitisch is, of het nu openlijk of stiekem gebeurt. 'Dit is antisemitisme op zijn ergst,' riep Naddaf

Hij wees erop, dat het eruit pikken van Israëlische producten alle inwoners van Israël raakt, Arabieren zowel als Joden. Maar bovenal zal het de Palestijnen schaden, daar tienduizenden Palestijnse gezinnen hun levensonderhoud verdienen in juist die fabrieken die nu door de Europeanen worden geboycot.

'Israëlische producten eruit pikken is verraad aan de feitelijke kern van het Europese christelijke erfgoed, en het is het zoveelste teken van het verzwakken van de christelijke waarden in Europa,' aldus Naddaf tot de parlementariërs.

De priester vervolgde: 'Terwijl Europa druk bezig is Israëlische producten te labelen worden de landen in het gehele Midden-Oosten en Afrika dagelijks doordrenkt met het bloed van christenen. In het Midden-Oosten is er slechts één land, inderdaad één, waar christenen in veiligheid leven, waar zij kunnen gedijen, en waar zij vrijheid van godsdienst genieten. Hier kunnen christenen hun religieuze tradities praktiseren, kunnen zij in het parlement worden gekozen, en hebben zij volledige democratische rechten. Het is het enige land in het Midden-Oosten waar de christelijke bevolking groeit en kan gedijen.'

'Dat is de Joodse natie, het volk Israël – en wij, de christenen, moeten hen beschermen, en de vrijheid beschermen die wij christenen in Israël hebben. Wij christenen behoren dit heilige land, dat de bron is van het christelijk geloof, te beschermen.'

Tot slot stelde Naddaf, dat hij zal blijven strijden tegen elke poging om Israël op welke wijze dan ook schade te berokkenen. Hij beloofde ook te zullen blijven strijden tegen elke poging om de Israëlische economie te schaden of de betrekkingen tussen christenen en Joden in Israël te verzuren.

Pater Naddaf steunt de volledige integratie van Arabisch sprekende christenen in alle Israëlische instellingen, waaronder de militaire dienst. Daardoor is hij bedreigd door andere Israëlische Arabieren, waaronder zelfs politici. Zijn jongste zoon, Jubran, werd in december 2013 fysiek aangevallen wegens de activiteiten van zijn vader.
Anderzijds kreeg Naddaf steun van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, het Israëlische ministerie van Defensie, Knessetleden en andere Israëlische bestuurders.

Reageren


Ruud

18-12-2015 06:28
Theo, met je persoonlijke aanval en je gescheld probeer je te verhullen dat je helemaal geen tegenargumenten hebt. Heel zwak.

Wie heeft jou trouwens gezegd dat je zo mag oordelen over Andermans knecht, net zoals Palestijnse christenen dat ook zijn?

Theo

17-12-2015 06:33
De opmerkingen van Ruud zijn onzinnig ! Niet alleen onzinnig maar daarnaast dom en blijk gevend gehersenspoeld te zijn door zogenaamde Palestijnse "christenen" die beweren dat Jezus een Palestijn was . Wat Naddaf zegt is de zuivere waarheid en we moeten grote bewondering voor hem hebben dat hij dit durft te zeggen ! Het is zeer tragisch dat er mensen als Ruud zijn die reageren zoals hierboven vermeld . Ik bid dat God de ogen opent van deze misleidde mensen .

Ruud

14-12-2015 08:21
De opmerkingen van Gabriel Naddaf zijn even emotioneel als onzinnig. Er is helemaal geen sprake van een boycot, alleen van een eis van de EU - iets wat de VS al sinds 1995 verplicht stelt, zie www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/12/us-labels-israel-west-bank-policy-queried.html - dat producten uit de Westbank niet met Made in Israel gelabeled worden, omdat de Westbank nu eenmaal geen Israel is en het ook niet zal worden, omdat Israel geen extra Palestijnse staatsburgers wil.

Israelische producten uit Israel zelf zijn ook met label Made in Israel hartelijk welkom in de EU en zullen dat ook blijven, dus van antisemitisme of racisme is geen sprake.

Gaat Naddaf nu ook naar de VS om daar op dezelfde hoge toon te eisen dat die bepaling uit 1995 alsnog ongedaan wordt gemaakt of gaat hij alleen tegen de EU zo tekeer?

GerritAllah

14-12-2015 04:55
Moedig optreden van deze priester! De gevolgen van dat labelen zijn mij nog niet helemaal duidelijk, er kan immers ook een omgekeerde werking vanuit gaan?
Hoe onwaarschijnlijk het ook is, momenteel wordt een vergelijkbare omkering van normen en waarden mogelijk bij 3FM, Serieus Request, door daarbij een Evangelische Lofzang aan te vragen in plaats van de normale riool horror uit MTV. Hoopgevend voor het EU Parlement is wel, dat men ook aan tegenstanders spreektijd geeft. De Internationale Raad voor de Kerken deed dit lange tijd niet, waardoor er een Pro Palestijnse koers recht naar de 2-Staten oplossing gevaren werd. Met als gevolg het uitblijven van verantwoordelijkheid nemen door Palestijnen en het elimineren van werkgelegenheid zodra een Israëlische nederzetting overgedragen werd in GAZA of op de Golan hoogte aan de Arabieren. Allah zou geen werkgelegenheid uit de voedselvoorziening voorzien , volgens De Heilige Koran. Maar alleen voor de tussenhandel waardoor er straten zijn met 20x dezelfde handelaren naast elkaar. En dan vindt men het vreemd, dat de economie in Palestijnse handen met een factor 10 tot 100 ineen schrompelt?