#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Israël

Bijbelverspreiding onder Joden neemt toe

Het team van het op verspreiding van de Bijbel onder Joden gerichte ‘Israël en de Bijbel’ is uitgebreid met David van Wijck. De grafisch ontwerper van het blad van de organisatie, IB Magazine, werd nu voltijds medewerker. De al aan de staf verbonden Christian Stier vertrekt met zijn gezin voor een half jaar naar Brooklyn (New York) om daar intensieve taalstudie te doen en zich in te zetten voor verspreiding van onder meer de Hebreeuws-Jiddische Tenach en het Nieuwe Testament onder de orthodox Joodse gemeenschappen.

In een brief aan zijn achterban vraagt directeur Ton Stier zich af hoe lang de organisatie haar werk nog zal kunnen doen. ‘De recente gruwelijke aanslagen in Parijs maken duidelijk dat ontwrichting en chaos snel om zich heen grijpen. Zoals u weet hebben we in de Franse hoofdstad kortgeleden nog vele honderden Bijbels moge uitgeven. De huidige ontwikkelingen die binnen de Joodse gemeenschap angst en wanhoop veroorzaken, zijn een extra aansporing om – zolang het nog kan – hiermee door te gaan.’

Er komen honderden aanvragen van Joden binnen voor Bijbels, vooral naar aanleiding van getuigenissen op de website van Jewish Testimonies, zegt hij verder. Een recent tot geloof in Christus gekomen Jood meldde op een Bijbelstudie zich nu pas echt Joods te weten. Thuisgekomen bij de God van Abraham, Izak en Jacob, noemde hij het zelf. ‘Alles viel op zijn plaats. Ik ben Joods, blijf Joods, maar ben tegelijk één van jullie. Ik schaam me dan ook niet om mezelf christen te noemen.”


Reageren