#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Israël

Jezus is voorpaginanieuws in Israël

De een na grootste internet-nieuwssite in Israël plaatst Hebreeuws talige getuigenissen over Jezus op zijn voorpagina. Ze zullen veel worden bekeken, want 95 procent van de Israëli's maakt dagelijks gebruik van internet.

Walla!, een van de grootste Israëlische mediabedrijven, produceert, op eigen kosten, een reeks van maximaal 24 live interviews met Messiaanse Joden over Jezus. In de interviews stelt een bekende Israëlische actrice Israëlische gelovigen vragen over het geloof in Jezus.

Enkele van de onderwerpen die worden besproken zijn:
Wie zijn deze Messiaanse Joden?
Wat is het verschil tussen het Messiaanse Jodendom en het christendom?
Talmoedische fabels bedoelt om Jezus af te wijzen.
Waarom is het Hebreeuwse Nieuwe Testament niet beschikbaar in Israëlische boekhandels?
Waarom wordt Jesaja 53 niet gelezen in de synagoge?

De leiding van Walla! had op de sociale media de populaire videoclips over Jezus opgemerkt, die door het Israel College of the Bible (ICB) waren gemaakt. In een ongekende en uitzonderlijke stap voor een groot Israëlisch mediabedrijf, vroeg Walla! het team van ICB of ze hun eigen serie over Jezus zou kunnen produceren voor het Israëlische publiek.

Walla! is al begonnen met het plaatsen van de clips over geloof in Jezus op de voorpagina van zijn website, en ze plaatsen nieuwe clips tijdens de drukste uren van hun internetverkeer. Al op de eerste dag van plaatsing waren er enorm veel bezoekers en commentaren.

Bij de zeer vele onderwerpen, waarover in Israël wordt gediscussieerd en gedebatteerd, is Jezus verreweg de meest controversiële. Walla! heeft een gedurfde en riskante stap gezet door bij zijn grote lezerskring de belangstelling voor Jezus en de Messiaanse Joden te promoten. Er zullen waarschijnlijk repercussies zijn en verzet tegen een dergelijke reclameactie over Jezus, maar de leiding van Walla! lijkt te denken dat de Israëli's bereid zijn om te luisteren.

Eitan Bar, een van de Messiaanse Joden die voor de serie worden geïnterviewd, zegt ook dat Messiaanse Joden in Israël felle reacties kunnen verwachten. 'Bid voor ons en voor alle Messiaanse Joden in Israël. We weten dat er onverzettelijke tegenstand zal zijn.'

Bar en het team van ICB vragen ook om gebed dat deze grootschalige publicaties over Jezus het evangelie dichter bij het hart en het verstand van de Israëli's zal brengen. Zij vragen de Messiaanse gelovigen in geheel Israël steun, om actief mee te doen in de discussies met de duizenden commentaren en interacties over Jezus op de website.

Reageren


frits

17-12-2015 10:06
Het is toch een zegen voor Israël dat over heel Israël de naam van Jezus Christus bekend gemaakt is. Moge de Joodse mensen de naam van Jezus in hun hart ontvangen. Jezus komt ook terug voor Israël. Dit zijn de tekenen al.

GerritAllah

17-12-2015 10:41
't Was even zoeken, maar op 4 november 2003 is er een persbericht uitgebracht aangaande 'de late Rav Jitschak Kadoeri, zt''l, eens bekend als oudste mekoebel (Kabbalist), een boodschap heeft achtergelaten die pas geopend en gelezen mocht worden op zijn eerste jahrzeit (d.w.z een jaar na zijn dood). Die boodschap is inmiddels geopenbaard en openbaarde dat de Naam van de Masjiach Jehoesjoea! De naam van rabbi Jesjoea van Natseret is simpelweg de Aramese versie van deze naam.
---
Daarna komt dan een heel stuk nadere analyse, waarin verbloemd wordt dat het ontkennen van de autoriteit van de HEER Jezus Christus door Zijn generatiegenoten en alle orthodoxe Joden nadien geen straf van God op het zelfzuchtige bestaan van het Joodse volk is.
Het probleem van de stammen Israëls is immers dat ze geweigerd hebben de cultuuropdracht die Abraham van God kreeg om Zijn naam (en normen en waarden)over de hele aarde te verspreiden, te volgen. In plaats daarvan heeft men zich geprofileerd als 'de oogappel van de HERE God' zonder te aanvaarden dat deze speciale relatie ook verantwoordelijkheid voor evangelisatie op de gehele planeet met zich meebrengt. Die halsstarrigheid om te gaan navelstaren, heeft de geestelijke Joodse bedekking opgeleverd waartegen sinds 2004 opgetreden wordt. In dat zelfde jaar kreeg ik ook de uitnodiging van de levende God, om aan Moslims uit te leggen waarin De Koran hen misleid. En wel vanaf 2004-11-02, terwijl dit persbericht (voor zover mij bekend) bekend gemaakt werd op 2004-11-03. Het curieuze van Walla is dat ze klaarblijkelijk ook oudsten van mij (uit Barendrecht Carnisselande) ingeschakeld hebben om de betreffende evangelisatie boodschappen te gaan inspreken, terwijl diezelfde oudsten 0, 0 te maken willen hebben met De ParallelKoran uit angst Moslims of heidenen voor het hoofd te stoten. De Kabbalist was dermate bang voor zijn Joodse generatiegenoten, dat pas 1 jaar na zijn sterven zijn bekering tot Jezus bekend gemaakt mocht worden? Ook nu nog zijn er Christenen die der mate bang zijn voor generatiegenoten, dat ze de evangelisering van Moslims trachten te verhinderen en zo de levende God 'voor de voeten willen lopen'.

GerritAllah

17-12-2015 09:44
Geweldig! Een gevalletje van gebedsverhoring, want waar ik aan de ene kant Moslims tot Jezus probeer 'voor te lichten' via De ParallelKoran is de keerzijde van de medaille dat pas 'na het bereiken van de volheid der volkeren' het Joodse volk tot erkentenis der waarheid zal komen.
Er is natuurlijk ook een verband met dat Joodse jongetje van 15 jaar dat via een 'bijna dood ervaring' heel wat verdorde Joden in verwarring gebracht heeft. Via de site van www.habakuk.nu is daar publiek in NL al intensief over nagedacht. Waarin ook de link gelegd wordt met overleden Joodse denkers in de vorige eeuw.