#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Twee kandidaten bestuur MissieNederland

MissieNederland (voorheen EA-EZA) heeft twee nieuwe bestuursleden op het oog. Laura Dijkhuizen (48), wonende te Soest, en luitenant-kolonel John den Hollander (59) van het Leger des Heils hebben zich bereid verklaard tot het bestuur toe te treden.

Dijkhuizen is theologe, werkzaam als coördinator en docent missionair werk bij het Evangelisch College en docent aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Zij is ook voorzitter van het bestuur van Stichting Sarinha.

John den Hollander, wonende te Almere, is operationeel directeur van het Kerkgenootschap Leger des Heils. Beide kandidaat-bestuursleden zijn aan de aangeslotenen voorgesteld. Die hebben 14 dagen de tijd om gemotiveerde bezwaren tegen deze voorgenomen benoeming in te dienen. Als die bezwaren ontvankelijk worden verklaard, volgt er een procedure van ‘hoor en wederhoor’ waarna het bestuur een besluit neemt. Als er geen bezwaren komen, worden de kandidaten per 1 januari 2016 benoemd tot algemeen bestuurslid van MissieNederland.


Reageren