#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Kerk

‘Jews for Jesus’ bekritiseert verklaring Vaticaan

De internationale organisatie ‘Jews for Jesus’ heeft kritiek geuit op de recente aankondiging van het Vaticaan met betrekking tot evangelisatie onder Joden.

De rooms-katholieke kerk heeft op 10 decemberk 2015 in Rome een document gepresenteerd, waarin de theologische basis voor de relatie tussen de rooms-katholieke kerk en het Jodendom wordt vastgelegd. Evangelisatie onder Joden wordt daarin verworpen. Volgens David Brickner (foto) uit San Francisco, directeur van ‘Jews for Jesus’ zou de apostel Paul ‘geschokt’ geweest zijn over een dergelijke verklaringen. Brickner vraagt zich af hoe de katholieke kerk het zendingsbevel van Jezus in het evangelie van Mattheus zo kan uitleggen dat het niet van toepassing is op de Joden. Ze moeten er kennelijk aan herinnerd worden, ‘dat het goede nieuws van het evangelie eerst gehoord werd uit de monden van Joden die Jezus volgden’.

‘Jews for Jesus’ is actief in 13 landen en volgens eigen zeggen de grootste Joodse missionaire beweging in de wereld. Messiaanse Joden geloven net als christenen in Jezus Christus als de beloofde Messias.

Reageren


Charles

17-12-2015 05:47
Tsjaaa... eerst ontnamen ze de Joden hun Yeshua door de vervangingsleer er in te pompen en nu dit er bij de mensen niet meer in wil, ontnemen ze de Joden hun Yeshua door ze te vertellen dat ze Hem niet nodig hebben. Hoe noemen die pausen zich zichzelf ook al weer? VICARIUS FILLII DEI. Zoals in het Hebreeuws en het Grieks zijn ook in het Latijn tekens letters en tegelijkertijd getallen. De Romeinse cijfers die we op de lagere school leerde. VICARIUS ( 5+1+100+0+0+1+5=112) FILII (0+1+50+1+1=53) (500+0+1= 501) = 112+53+501 = 666 . Er komt nog een tijd dat God het antichristelijke Roomse instituut met de grond gelijkmaakt.