#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Evangelie & Moslims en ETC starten leiderschapstraining

In 2016 start Evangelie & Moslims met speciale trainingsweekenden voor christenen met een moslimachtergrond. Zij zullen worden toegerust als leider en evangelist onder de moslims die nu naar Nederland komen. Het eerste studie-weekend zal plaatsvinden van 5-7 februari.

Tijdens de leiderschapstrainingen zullen Arabische christenen in Nederland worden opgeleid in onderwerpen als Bijbelstudie, Diaconie, Evangelisatie en Discipelschap.

Door de samenwerking met het internationale trainingsinstituut ETC is het mogelijk om in 2016 meerdere trainingsweekenden aan te bieden voor christenen van moslim-achtergrond. Doel van de training is dat zij in staat zullen zijn om aan zoekende en geïnteresseerde moslims Bijbelstudies te geven en pastoraat te verlenen.

Cees Rentier: ‘De grote toestroom van Arabischsprekende asielzoekers en de belangstelling onder hen voor het christelijke geloof, maken het nodig dat er een groter kader ontstaat van Arabische christenen die belangstellende moslims en hen die pas gedoopt zijn, verder kunnen helpen op de weg van het geloof. Als Evangelie & Moslims zijn we dankbaar dat we dit nu kunnen aanbieden aan onze Arabische broeders en zusters in Nederland. Door de samenwerking met ETC kunnen begenadigde sprekers uit de Arabische wereld naar Nederland komen.’

Het gaat om een intensief trainingsprogramma over een periode langer dan een jaar. Belangstellenden kunnen contact opnemen met medewerker Haithm. Kerken kunnen nieuwe gelovigen hierop wijzen en kunnen dit programma ook financieel ondersteunen.


Reageren