#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Hulpverlening

EZA Verzekeringen sticht noodfonds

EZA Verzekeringen sticht een noodfonds voor, waar dan ook ter wereld, in de problemen gekomen zendingswerkers. Jaarlijks wil de onderneming, de grootste verzekeraar van zendingswerkers in Nederland, een deel van de winst in dit fonds stoppen.

Met passie en toewijding alom ter wereld aan de verspreiding van de boodschap van de Bijbel werkende Nederlandse zendelingen kunnen zich voor veel dingen verzekeren, maar er zijn situaties die niet te verzekeren zijn, zegt EZA. ,,Bijvoorbeeld kosten die gemaakt worden als, door bijvoorbeeld een brand, een zendeling zijn huis uit moet en tijdelijke huisvesting nodig heeft. Dat is niet te verzekeren. In dergelijke gevallen, maar er zijn er meer te bedenken, kan een beroep gedaan worden op ons noodfonds,’’ laat het bedrijf weten.

Met het noodfonds wil EZA Verzekeringen in zulke niet te verzekeren gevallen helpen. ,,Zo helpen we voorkomen dat een financiële strop zendingswerkers beperkt in hun missie. Wij vinden het belangrijk dat zendingswerkers hun werk kunnen blijven doen. Voor ons betekent toegewijde ondersteuning  aan zendingswerkers méér dan het bieden van  goede verzekeringen.”

Intussen kan een beroep op het noodfonds niet altijd worden gehonoreerd, voegt de organisatie er aan toe.  ,,Per geval wordt bekeken of het noodfonds kan worden ingeschakeld. Het gaat nadrukkelijk om situaties waar een verzekering geen dekking had kunnen geven. Belangrijke voorwaarde is ook dat zendingswerkers alleen aanspraak kunnen maken op het noodfonds als ze members zijn van EZA Verzekeringen.’’

Het noodfonds wordt jaarlijks gevoed met winst die de organisatie maakt. Daardoor zullen steeds meer zendingswerkers ondersteuning kunnen genieten, redeneert EZA Verzekeringen.Reageren