#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Opinie

‘Eindtijdinterpretatie brengt niet verder’

‘Profetische’ eindtijdinterpretaties op basis van nieuwsberichten brengen de mens geen stap verder. Ze hebben altijd te maken met de stoffelijke wereld. Dat schrijft Henk de Cock, die een decennia lang leiding geeft aan de Pinkster Bijbelschool Brazilië (PBB) en wiens vrouw Connie – docente aan de school – onlangs op 77-jarige leeftijd overleed.

“Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in de stoffelijke wereld gebeurt, heb je geen profetie nodig. Daar kun je beter de krant voor lezen”, schrijft De Cock in zijn Nieuwsbrief. “De verleidingen van de eindtijd bestaan niet uit allerlei calamiteiten in de zichtbare wereld, maar uit de geestelijke verwarring, die groter zal zijn dan ooit tevoren.”

Hij ziet een duidelijk voorbeeld van geestelijke verblindheid in de brief aan de gemeente te Laodicea (Openbaring). Profeten verkondigen volgens hem geen nieuwe dingen, maar alleen wat van het begin af vast stond in Gods plan. “De geschiedenis is een herhaling van dezelfde dingen, die op steeds grotere schaal en met steeds grotere intensiteit voorkomen.”

Menselijke eindtijdspeculaties kan men altijd ontmaskeren wegens onhistorische geaardheid, schrijft hij. “Want wat geschiedkundig geen aanknopingspunten in het verleden heeft, is on-profetisch (….). Denken mensen dat iets nieuw is, dan zijn zij vergeten dat het vroeger al eens gebeurd of gezegd is. En alles wat gepredikt wordt als een nieuwe leer, die nog nooit is verkondigd, verdwijnt net zo snel als het de ronde doet, om plaats te maken voor het volgende modeverschijnsel.”

Profeten, zoals de schrijver van Openbaring (Johannes), zien ‘God en het Lam’ voor eeuwig op de troon, meldt De Cock. Hij wijst er op dat Johannes blijkens Openbaring niet hoorde, maar zag. “Je hoeft geen gewijde plaatsen te bezoeken om vol te zijn van de Heilige Geest. Het is alleen nodig dat je Jezus gehoorzaamt, want de Geest ontspringt uit de troon van God en het Lam.” En het is volgens De Cock goed niet te vergeten dat het ‘in de Geest’ zijn niet alleen de plicht en het voorrecht was van enkelingen, zoals Johannes, “want de Vader zoekt hen die Hem aanbidden in Geest en in waarheid.”


Reageren