#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Mensen

Vrouw Saeed Abedini weer in actie voor hem

Naghmeg Abedini in de VS gaat toch door met de wereldwijde campagne voor vrijlating van haar man, pastor Saeed Abedini, die al drie jaar in een Iraanse gevangenis zit. Eerder gaf zij daar de brui aan, omdat hun huwelijk – zoals zij het noemde – ‘donkere kanten’ had. Zij beschuldigt hem onder meer van lichamelijk, emotioneel, psychologisch en seksueel misbruik. Met dat laatste doelde zij op zijn verslaving aan pornografie.

Maar na enige tijd rust heeft zij kennelijk de draad weer opgepakt. “Ik houd nog steeds, nu meer dan ooit, van mijn man”, liet zij via facebook weten. De verdediging van hem heeft een nieuwe manier van ‘voorbede op de knieën’ bij haar bewerkstelligd, zegt ze. “De waarheid is dat ik Saeeds liefde en passie voor de Here Jezus niet kan ontkennen en dat hij lijdt wegens zijn echte liefde en passie voor Hem, die hij weigert te verloochenen.”

Haar man kreeg een celstraf van 8 jaar opgelegd, volgens insiders wegens zijn christelijke geloof. Hij werd in 2012 gearresteerd, toen hij familie bezocht en werkte aan plannen voor een christelijk weeshuis in Iran.
Zijn echtgenote reisde door heel Amerika om aandacht voor hem te vragen en sprak tot de vergadering van de VN. Obama drong er bij de Iraanse autoriteiten op aan hem vrij te laten.

In een recente boodschap op Facebook zegt Naghmeg dat christenen anderen niet moeten veroordelen. Volgens haar voelen gelovigen zich nogal eens veel beter dan ‘zondaars’ en ongelovigen. Sommige religieuze leiders doen zich aan de buitenkant als vlekkeloos voor maar zijn innerlijk het contact met God verloren, zegt ze. “Christendom is niet gemaakt om religieus te zijn, maar voor een intieme relatie met onze Schepper.”

Reageren


g.smouter

01-01-2016 04:34
Bijzonder dat deze vrouw haar gearresteerde man niet zomaar afschrijft. Maar het idee dat christenen minder doemwaardig voor God zijn dan gewone heidenen, blijkt weerstand op te roepen? Alleen wie God gelooft, kan Hem behagen. Zo simpel is dat.
Wie God gelooft en 'het er vervolgens bij laat zitten' doet de kans toenemen door de zorgen van het leven en de welvaart Hem vaarwel te zeggen. Daarom wemelt het Nieuwe Testament ook van de gelijkenissen en voorbeelden, die direct aansloten bij de generatiegenoten van de HEER J.C. Je kunt wel MARANATHA op je kerkgevel zetten, maar als je dan directe gehoorzaamheid aan de levende God verbied, blijft het een religievorm die fiscale aftrekbaarheid in NL oplevert. De geestelijke leiders in Iran kunnen zich geen volgelingen permitteren die wel dagelijks met de levende God praten en overleggen over Zijn plannen met de wereldbevolking. De noden van pastor Saeed Abedini negeren staat gelijk aan struisvogelpolitiek en struisvogel religie. Dat zal best wel fiscaal aftrekbaar zijn in Iran?