#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Overdenkingen

Gezegend nieuwjaar! – Omslagpunt

Raar, niet? Wij mensen maken er zo’n gedoe van, van dat oud en nieuw vieren. Ik weet niet hoe het u vergaat omstreeks die tijd, maar als je er echt goed bij nadenkt heeft dat ‘omslagpunt’ toch weinig voor te stellen. We komen bij elkaar in een feestelijke stemming. Eten en drinken, spelen een spelletje, kijken wat naar jaaroverzichten op tv en wachten op de klok die tergend langzaam naar de 12 tikt. Het zal wel psychisch zijn bij mij, maar elk jaar zit ik tegen tienen al te geeuwen en verlang ik dan al naar mijn bed. Maar dan moet ik nog twee uur volhouden. Terwijl ik doorgaans rond half een in de nacht naar bed ga.
Ik kan er maar geen verklaring voor vinden. Mijn vrouw en ik zijn weleens vroeger op oudejaarsavond naar bed gegaan, (er was toch geen visite) maar dan wordt je nachtrust toch verstoord door het vuurwerk dat om twaalf uur wordt afgestoken. Dus werken we ons maar weer door die avond heen.

Dan volgen de gelukwensen. Ook de week daarna krijg je van een ieder de kreet ‘gelukkig nieuwjaar’ te horen. De mensheid papegaait wat dat betreft maar een eind in het rond zonder goed na te denken wat ze zeggen. Ik vraag me dan af, een nog gelukkiger jaar als wat ik al had? Of, nou zo gelukkig was het afgelopen jaar nu ook weer niet. Je moet eens het jaaroverzicht van het journaal bekijken. Daar worden we toch niet vrolijk van. Of denk eens terug naar uw persoonlijke leven in het afgelopen jaar. Was dat nu in alle opzichten zo geslaagd? Financiële tegenslagen, ziekten in de vrienden en familiekring of bij uzelf. Het overlijden van dierbaren. Nee, dan vind ik die uitdrukking ‘gelukkig nieuwjaar’ zeer misplaatst.

Een geestelijke pas op de plaats vind ik deze tijd van het jaar wel meer zingevend. Het nadenken en overdenken van hetgeen achter ons ligt en van hetgeen voor ons te wachten staat. Welke zegeningen hebben we het afgelopen jaar mogen ontvangen. Tel ze eens, één voor één, u kent vast nog wel dat liedje. Is er nog enige hoop in ons hart voor de toekomst. En dan denk ik voorlopig maar aan een toekomst van het jaar dat voor ons ligt. Terugkijkend kun je je dan misschien afvragen of ons geestelijk leven niet op een heel laag pitje heeft gestaan. Hebben we nog wat aan die drie woordjes, geloof, hoop en liefde gehad? Heeft Jezus geboorte met de kerstviering u niet weer wat meer wakker gemaakt?

Ik zou u allen willen bemoedigen voor het komend jaar met de woorden die de apostel Paulus aan de gemeente van Filippenzen schrijft. Daar schrijft hij in hoofdstuk 2: “Als u elkaar in Christus helpt, als u elkaar met liefde bemoedigt, als u door de Geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door het onderling eens te zijn en elkaar lief te hebben. Streef - één van hart en ziel - naar echte eenheid. Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen. Maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf”. En dan volgt er nog veel meer moois, maar dat mag u zelf lezen. Een ding wil ik nog daarvan toevoeg: “Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus”.

Zat het allemaal wat weggezakt de afgelopen periode? Start opnieuw, maak er met oud en nieuw een “omslagpunt” van en begin een nieuwe begin. En dan laat u die uitdrukking ‘’gelukkig nieuwjaar’’ maar langs u afglijden en maakt u zich de wens eigen die van meerwaarde getuigd: “Gezegend nieuwjaar!” Laat dat kleine smeulende kooltje in u weer oplaaien door de Geest van God tot een nieuw brandend vuur, een nieuw brandend verlangen naar een vernieuwde relatie met God en dan zal vandaaruit uw relatie met uw medemens tot zegen leiden. Gods zegen!

Peter

Reageren


Vrijwillige Sabbatsvierder

03-01-2016 10:43
Grappig dat commentaar op oud en nieuw. Ja ik ben hier ook nieuw. Waarom niet ieder het zijne gunnen. Nog een aantal jaren en het is er niet meer. Isis is al een beetje de baas. Vuurwerk afgelast.
Ik stond midden in dat geweld en dacht aan de vluchtelingen. Voor hen moet het misschien wel vreselijk zijn.
De liefde is weg uit heel de wereld en ook uit Nederland.
Bommen gooien wil onze minister. Wij krijgen ze vanzelf wel weer terug. Eventueel op andere manieren.
Wij geloven in God maar geloven God niet.
Je naaste liefhebben als jezelf. Misschien hebben wij onszelf ook wel niet lief.
Omdat wij allemaal bang zijn, en macht willen hebben, en geld onze afgod is, zijn wij reddeloos verloren.
Maar!!!!
Als wij God en Jezus gaan geloven. Dat doen wij dus niet. Maar als je dat wel wilt doen, dan ben je gered.
Jezus geloven en Gods Geboden doen. Het Teken van God herkennen. God gaf ons een Teken.
Het volgende zal wel niemand overtuigen, nou heel misschien een enkeling die zich dan zeer gelukkig mag prijzen. Niet dan zij mij, maar dankzij de Kracht van Gods Woord.
====
@@@@
Ik geef geen mening maar alleen wat er in Gods Woord over een Teken van God staat.

Oude Testament

Ex 13:9 En het zal u zijn tot een teken op uw hand, en tot een gedachtenis tussen uw ogen, opdat de wet des HEEREN in uw mond zij, omdat u de HEERE door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd heeft.

Ex 13:16 En het zal tot een teken zijn op uw hand, en tot voorhoofdspanselen tussen uw ogen; want de HEERE heeft door een sterke hand ons uit Egypte uitgevoerd.

Ex 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israels, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een Teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.

Ex 31:17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israels een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.
====
Nieuwe Testament
Mr 2:27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.

Mr 2:28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
====
Joh 15:10 Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.
====
1Co 7:19 De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods.
====
Voor mij is het overduidelijk, en ik hoop dat dit geplaatst mag worden.

Met vr. gr.
Marten Dek.

g.smouter

01-01-2016 03:50
Herkenbaar stuk. Maar er zijn nu eenmaal mensen die erg op de buitenwacht gericht zijn en er zijn er ook die dal die externe oppervlakkige contacten minder voorop zetten. Beiden (er zijn nog 2 soorten) zijn in een samenleving nodig. Samen plannen (met God) maken hoort ook bij de jaarwisseling. Dit jaar hoop ik de HSV-jongerenBijbel ook van achteruit te gaan lezen. Er staat een soortement Bijbel leesrooster voor iedere dag in en de Heidelbergse Catechismus tref je daar. Dat wordt leuk : in mijn leven wil ik aantonen dat God Zich niet wil beperken tot deze dogma's want Hij heeft vooral heidenen op het oog. Maar: het normale rondje handen schudden van familieleden sla ik vandaag over. Is mijn voornemen. Gods onmisbare zegen toegewenst!

Leila

01-01-2016 01:51
Eindelijk iemand die wat nuttigs zegt en dan heb je het nog niet eens gehad over al die geldverspilling, nee ik vind ook we moeten Jezus eren en bedanken voor de zegeningen dus ik ben het compleet met Peter eens God Bless you all

Jos Koman

01-01-2016 12:43
Ja, inderdaad, Peter, het is zuiverder als je zegt wie je bent!
En ach, dat "oud- en nieuw"-gebeuren.......je kunt wel op alle "slakken" zout leggen, maar bekijk het eens wat meer van de zonzijde! Natuurlijk lees ik in jouw stukje dingen welke ik herken. Maar de gelukkige gezichtjes van onze kleinkinderen "Papa, er gaat weer een keuken de lucht in......" (doelend op "gillende keukenmeiden") vind ik op dat moment veel leuker als jouw, wellicht deels terechte "chagrijn" over de jaarwisseling! Het is toch min of meer traditie, dat we dit ieder jaar zo doen. Je hoeft het allemaal niet mee te maken. Huur dan een huisje op een vuurwerkvrij park o.i.d. Kun je lekker vroeg gaan slapen en je wordt niet wakker Ik zeg dit alles met een glimlach omdat jouw visie tenenkrommend overkomt en afdoet aan het plezier dat velen, ook veel christen-broeders en zusters hier met hun kinderen en kleinkinderen op een heelgewone en leuke manier aan meedoen. Ik wens jou een alleszins goed en bovenal gezond 2016, met een "knipoog" verwijzend naar der 31e decem
ber 2016. Je kunt nu vast boeken........

S. Feitsma

01-01-2016 12:15
Ik heb interessante artikelen gezien van Peter. Maar.... mogen wij ook de achternaam weten? Wij willen altijd graag weten uit welke koker informatie tot ons komt.
Met vriendelijke groet