#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Schepping / evolutie

Radix in de ban van het begin

'Het echte debat is pas net op gang gekomen', stelt Cees Dekker samen met Andries Knevel in het tijdschrift Radix. 'Nu moet de theologie er mee aan de gang', aldus Knevel in het duo-interview over 25 jaar evolutiedebat.

Cees Dekker en Andries Knevel waren de laatste jaren nauw betrokken bij het debat over schepping en evolutie. In het interview vertellen zij wat dit persoonlijk met hen deed, maar ook waar de knelpunten en kansen liggen voor het toekomstig debat. Voor Andries Knevel is het een existentiële worsteling geweest om evolutie te accepteren. 'Maar', zegt hij (met enige aarzeling voor grote woorden), 'ik ben door dit hele proces geloviger geworden. Voor mij is het evolutiedebat een positieve impuls geweest om de Bijbel beter te lezen'. Dekker laat weten wel een conflict te zien tussen het atheïstische en seculiere wereldbeeld, maar niet zozeer tussen geloof en wetenschap.

Knevel en Dekker ervaren beiden knelpunten tussen de evolutietheorie en de Bijbel, maar zien dat niet als een bedreiging. Knevel: 'Ik accepteer evolutie op gezag van christen-wetenschappers. En ik vind het buitengewoon boeiend, maar niet be¬dreigend, hoe dit ons stuurt en gaat sturen in het lezen van de Bijbel'. 'Wat vooral nodig is, is een betere doordenking over de exegese van Genesis 1-11 en de theologische consequenties van een evolutionaire schepping', aldus Dekker.

De andere artikelen van deze Radix gaan ook over het thema schepping en evolutie. Zo gaat historicus Willem Kater dieper in op de vraag waarom we de oorsprongsvraag nu zo interessant vinden. Hij laat zien dat dit begrip door de tijd heen een andere invulling kreeg en dat de zoektocht naar waar we vandaan komen en het vinden van onze identiteit nauw met elkaar verbonden zijn. Evolutiebiologe Gerdien de Jong en theoloog Gijsbert van den Brink bespreken beiden vanuit hun eigen vakgebied de knelpunten die er zijn omtrent schepping en evolutie. Stefan Paas bespreekt de boeken van John Walton. Volgens Paas zijn Walton's boeken onmisbaar voor iedereen die vanuit theologisch perspectief verder wil denken over vragen rondom schepping, evolutie en de aard van de Schrift.

Reageren


Theo

05-01-2016 06:23
Bewijs van de schepping !


http://www.youtube.com/watch?v=zJI3UwWfbQI&sns=emQ

Ik raad aan dat de heren Knevel en Dekker dit filmpje een keer bekijken . Of ze hun ongeloof dan laten varen weet God alleen ! Hoe durven ze zich nog gelovig te noemen?! Geloof in wat ? De macht van de getallen en de tijd ?? ( vadertje tijd ) Beide heren menen het beter te weten dan Jezus zelf . Daarmee bevorderen ze zichzelf tot God . Ze zijn beiden ten prooi gevallen van de slang (waarin ze sowieso niet geloven ) die gezegd heeft " heeft God niet gezegd ?? ..,,, En Knevel is het boegbeeld van de EO!!! Arme christenen !