#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Mensen

Nel Blanken neemt afscheid in Jamaica

De sinds 1974 in Jamaica werkende zendelinge Nel Blanken is bezig na ruim veertig jaar haar werk over te dragen aan jongeren uit het land zelf. Eerst werkte zij er als verpleegkundige, in 1985 kreeg zij, naar eigen zeggen, van God de taak een landelijk christelijk werk op te zetten: New Generation. Sinds 1996 richt zij zich op het trainen van jonge mensen. Zij is ook oprichtster van de Christelijke Kamp Associatie van Jamaica.

“Ik herinner me als de dag van gisteren dat ik tijdens een overdenkingsweekend eind tachtiger jaren de vraag kreeg waar ik diep van binnen bang voor was. Mijn grootste angst was dat wanneer ik ooit met het werk zou stoppen, het niet meer door zou gaan”, zegt ze. “De Heer verzekerde mij toen dat het werk door zou gaan. En ik kijk nu met grote dankbaarheid naar de vervulling van Zijn belofte.”

Zij is nu bezig met overdracht aan een team van jonge mensen, al jaren actief in New Generation. Zendelingen in hun eigen land, noemt Blanken ze. Het proces moet eind april 2016 klaar zijn.

Behalve haar opvolgster voor de algemene leiding kwam er een lokale full timer (Stefon), die vooral programma’s ontwikkelt, traint en leiding geeft aan de vrijwilligers in de kampen. Hij neemt ook de sociale media voor zijn rekening. “Ik hoop zelf voor het eerst in veertig jaar een Nederlandse zomer mee te maken”, zegt ze.


Reageren