#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Opinie

‘Vermijd geestelijk kannibalisme’

In de natuur zijn er maar enkele soorten die soortgenoten opeten. Mensen die dat doen heten kannibalen. Zij worden beschouwd als behept met een gruwelijke abnormaliteit. Maar verwijzend naar Galaten 5:15 constateert voorganger Kynan Bridges van de Genade en Vrede Wereldwijde Gemeenschap in Florida (ook bestseller auteur) dat sommige christenen zich geestelijk aan kannibalisme schuldig maken. De Bijbeltekst luidt: ‘Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt’.

Het woord ‘vereet’ komt van het Griekse woord katesthiō, wat opeten of consumeren door te eten betekent. De Judeeërs hielden zich bezig met geestelijk kannibalisme, zegt Bridges in Charisma News.

Veel gelovigen doen dat ook, verzucht hij. “Elke keer dat u roddelt over broeders of zusters in Christus, die bekritiseert of lastert bent u bezig hen te ‘verslinden’. Fysiek kunnen ze nog wel één geheel vormen, maar geestelijk zijn hun reputatie en respect gekannibaliseerd.”

God verbiedt de consumptie van menselijk bloed of vlees, zegt hij. En daarom is er volgens hem ook een ernstige vergelding voor degenen die zich als geestelijke kannibalen gedragen. “Veel kannibalen bleken ernstig ziek te zijn of een zeer korte levensduur te hebben. Hetzelfde geldt voor geestelijk kannibalisme. Als we ons eigen soort door laster en roddel vereten, worden we ziek en bekorten we de levensduur van onze bestemming.”

Soms is de laster heel subtiel, geeft hij toe. Maar hij roept gelovigen op zich totaal niet in geestelijk kannibalisme te verliezen, door te oordelen over broeders en zusters en hen te lasteren. “Je bent wat je eet”, zegt hij.


Reageren