#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Binnen/buitenland

Reactie op glossy ‘Jezus’

Omdat de organisatie in de onlangs verschenen glossy ‘Jezus’ vrijwel niets herkende van Zijn boodschap, komt Het Zoeklicht met een themanummer, getiteld ‘Onze Here Jezus’. Het blad ‘Jezus’, gemaakt in navolging van naar bekende Nederlanders genoemde magazines als ‘Linda’ en ‘Johan’, was bedoeld als een eenmalige uitgave. In korte tijd ging er een heel hoge oplage van over de toonbank. Het Zoeklicht had er weinig goede woorden voor over, in tegenstelling tot veel anderen (ook op het kerkelijke erf), omdat het Evangelie van Jezus Christus er in feite niet in doorklonk.

Vandaar het besluit nu een themanummer te maken, speciaal gewijd aan de Heer en Heiland. Als een soort reactie op de massaal verspreide glossy. In het blad ‘Onze Here Jezus’ komt – anders dan in die omstreden uitgave – niet een ‘verknipte karikatuur, niet een onreine schets, maar een beeld van Hem, Die wij uit de Schrift hebben leren kennen en die van grote invloed is op ons leven’ aan de orde, laat de redactie weten. ‘Hij is onze Heiland en heeft ons met God verzoend, onze Here Jezus.’

Het gaat in het nummer niet om dogmatiek, kerkleer, maar om ‘ervaringen en inspiraties die van de Here Jezus uitgaan in muziek, cultuur, politiek en persoonlijk leven’.

Er zijn ook wat andere auteurs voor gevraagd dan de vaste medewerkers van Het Zoeklicht.


Reageren