#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Israël

Israëlische kinderen smartphone- en TV verslaafd

Volgens een recent bericht zouden Israëlische kinderen als smartphone- en tv-verslaafd kunnen worden beschouwd. Van de Israëlische kinderen en jeugd in de leeftijd van 8 tot 15 jaar heeft 83 procent een smartphone.

Van deze kinderen gebruikt 25 procent hun smartphone dagelijks meer dan vijf uur. Van de kinderen brengt 68% vier uur per dag aan hun mobieltje door. Verder meldt 50 procent van de kinderen, dat zij dagelijks meer dan 100 berichten via WhatsApp ontvangen.

Dat zijn slechts enkele details uit het statistische jaarverslag van de Nationale Raad voor Kinderwelzijn. Het verslag bevat nieuwe feiten over 2,7 miljoen kinderen tot 18 jaar, wat neerkomt op 33 procent van de Israëlische bevolking. De helft van de ondervraagde kinderen in het onderzoek gaf aan dat ze reeds in de eerste vijftien minuten nadat ze zijn opgestaan, met hun mobieltje op internet bezig zijn.

De helft van de kinderen zegt dat ze voor hun relaties en vriendschappen op het internet surfen. De meeste jongelui in het land hebben een Facebookprofiel en zitten op WhatsApp, tweederde van de jongeren gebruiken bovendien Instagram en één derde gebruikt de app Snapchat.

Waar de Kinderraad zich vooral zorgen over maakt, is het feit dat de helft van de kinderen in Israël al met seksueel negatieve inhoud op internet is geconfronteerd. Een op de vier jongeren heeft van bekenden per mail of op het mobieltje pornografische inhoud toegestuurd gekregen. Elke vierde jongere in Israël is op internet crimineel aangesproken; de meesten zijn meisjes die op seksueel gebied zijn benaderd.

Alles draait om de smartphone, de hele wereld bevindt zich in de handen van de kinderen. Ondanks alle gevaren is een wereld zonder smartphones tegenwoordig niet meer denkbaar.


Reageren