#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Buitenland

'God zegene Amerika' op school verboden

Een basisschool in New Jersey verbiedt kinderen in het vervolg te zeggen  "God bless America".  Volgens schoolhoofd Sam Sassano heeft de Amerikaanse Unie voor Burgerlijke Vrijheden hem gewaarschuwd dat het op gespannen voet staat met de scheiding tussen kerk en staat. Maar Sassano meent dat de uitspraak vooral patriottisch is en in wezen niet religieus. Dat toch werd besloten de uitpraak niet meer te (laten) doen, is volgens hem om juridische kosten en een constitutioneel gevecht te voorkomen.

Directeur Ed Barocas van de Unie in New Jersey zei in de media dat de roep om Gods zegen op een basisschool zowel ongepast als ongrondwettelijk is.  "Ouders en niet de overheid hebben het recht de religieuze opvoeding van hun kinderen ter hand te nemen. Als zij zoeken naar iets patriottisch zijn er tal van andere wegen te bewandelen, zoals de uitspraak ‘United We Stand’, zonder jonge kinderen dagelijks om Gods zegen te laten vragen”, zei hij. Maar organisaties van atheïsten hebben al diverse gelegenheden aangegrepen om op scholen de in hun ogen gewraakte zinsnede uit te roeien.

Reageren


Rineke Peterson

13-01-2016 07:33
Het klinkt misschien wat raar voor een christen, maar ik ben het er wel mee eens. Als wij als christenen niet-christenen ons geloof opdringen, zijn wij geen haar beter dan de IS. Laten we christen zijn in onze wandel. Dat is de beste manier om God te promoten.