#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Christenvervolging

Vervolging christenen neemt wereldwijd toe

Voor de veertiende keer staat Noord-Korea bovenaan de lijst van landen waar christenen het meest worden verdrukt. Dat blijkt althans uit nieuwe Ranglijst Christenvervolging (editie 2016) van Open Doors. Volgens de organisatie neemt de christenvervolging wereldwijd toe, vooral als gevolg van religieus extremisme. Noord Korea, waar naar schatting maar 200.000 christenen leven op een bevolking van ruim 25 miljoen inwoners, wordt gevolgd door Irak en Eritrea.

Ook het aantal christenen in Irak maakt maar een promillage van de bevolking uit (250 duizend op 36,5 miljoen), maar in Eritrea staat ongeveer de helft als christen te boek (2,6 van 5,3 miljoen). In gebieden waar extremisme onder moslims, boeddhisten en hindoes toeneemt, hebben christenen het extra moeilijk, zegt Open Doors.

Een land moet volgens de onderzoekers steeds hoger scoren voor het op de Ranglijst Christenvervolging verschijnt. “Sri Lanka is dit jaar bijvoorbeeld afgevallen”, zegt directeur Ruud Kraan. “Niet omdat het daar beter gaat met de christenen, maar omdat christenvervolging in andere landen simpelweg nog heviger is. Daarom zijn sommige landen ook gezakt op de ranglijst terwijl hun score gelijk bleef, of zelfs iets hoger is dan vorig jaar.”

Vorig jaar kwamen meer christenen dan voorheen om het leven. Met 7100 doden waren het er 3000 meer dan in 2014. Ook werden meer kerken verwoest of beschadigd. Met 2425 zijn dat er twee keer zoveel dan in het voorgaande jaar. Maar Kraan houdt hetr er op dat de jiuiste aantallen nog hoger liggen. “In sommige landen is het buitengewoon moeilijk incidenten te registreren, zoals in Noord-Korea of Syrië.”

Nieuw
Nieuw op de ranglijst zijn Bahrein en Niger, op respectievelijk de 48ste en 49ste plaats. Beide landen worden geteisterd door islamitisch extremisme.

Toename van vervolging blijkt er te zijn in landen waar een centrale overheid ontbreekt of ernstig verzwakt is, in Afrika (vooral beneden de Sahara) en wereldwijd door religieus extremisme vormen volgens de onderzoekers de drie belangrijkste terends. Opvallend is dat zich nu ook vervolging van christenen voordoet door hindoeïstisch en boeddhistisch extremisme. In de regio India en Birma (Myanmar) neemt vervolging toe of houdt het aan.

Meer dan een miljard mensen noemen India hun thuisland. Daarvan is een klein percentage christen. Voor dat kleine percentage christenen wordt het steeds moeilijker openlijk voor hun geloof uit te komen. “De hindoe-nationalistische groep Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), heeft als doel om met geweld af te dwingen dat elk Indiaas staatsburger ook hindoe is, ”  vertelde een christelijke activist aan Open Doors.

Intussen beseft Open Doors dat, hoewel de Ranglijst Christenvervolging op dit moment het meest uitgebreide en diepgaande beschikbare onderzoek naar christenvervolging biedt, gedegen onderzoek en externe toetsing, combineren van bronnen en cross-checking geen garantie is voor ultieme volledigheid. “Juist daarom is het van belang ons onderzoek jaarlijks te herhalen: niet alleen biedt de Ranglijst Christenvervolging daarmee een helder beeld van de ontwikkeling van vervolging in de tijd, maar daarnaast biedt het onderzoekers de gelegenheid gebruik te maken van nieuwe informatiestromen en contacten, die de rapportage ten goede komt”, meldt de organisatie.

Libië
Voor het eerst is Libië doorgedrongen tot de top-10 van de ranglijst. Daar strijden het Generaal Nationaal Congres in Tripoli en de nationale regering in Tobruk om de politieke macht. Terwijl zij geregeld vredesbesprekingen voeren, wint de Islamitische Staat (IS) terrein. Ook Soedanese en Eritrese christenen die vluchten en in Libië komen, zijn hun leven niet zeker. Waar christenen uit Libië vorig jaar al meldden dat de angst toenam, is die trend alleen maar doorgezet.

Ook in het volledig ontwrichte Syrië oefenen IS en andere radicale groepen grote druk uit op de christelijke minderheid.

Uit Jemen is de overheid gevlucht naar Saudi-Arabië en in het land zijn het Saudische leger en Houthi-rebellen slaags met elkaar. In gebieden die door het Saudische leger zijn bezet of bevrijd, worden christenen door lokale sjiitische moslims belaagd. Door het ontbreken van de regering hebben radicale groeperingen meer vrijheid om christenen te onderdrukken. Irak is sinds de opkomst van IS verdeeld in drieën: het Koerdische, relatief veilige gedeelte, het territorium van IS en het sjiitische deel. In het Koerdische deel kan de kerk nog bestaan, maar worden moslims radicaler. In het sjiitische is het gevaarlijk voor de kerk om buiten hun eigen gebouw iets te organiseren.

Afrika
In Afrika grijpt christenvervolging steeds meer om zich heen. Zestien landen in dat werelddeel staan nu op de lijst, waarvan zeven in de top 20. In Nigeria vielen in 2015 de meeste doden: 4.000. De christenen werden vooral slachtoffer van terreurorganisatie Boko Haram.

Eritrea ging van 9 naar 3 in de top 10. Islamitisch extremisme (vooral in de grensregio’s) en kerkelijke superioriteit (de Eritrees-Orthodoxe Kerk accepteert andere denominaties niet) zijn daarvan oorzaken, zegt Open Doors.  Ook lijdt in Eritrea de kerk onder de dictatoriale paranoia van president Afewerki. ‘Alles wat zich organiseert of zich openlijk uit, is een aantasting van zijn macht en moet bestraft worden’, zegt Open Doors.  Volgens een functionaris van de UNHCR in Italië is 22 procent van de vluchtelingen daar Eritreeër.

In 35 van de 50 landen op de ranglijst is islamitisch extremisme de sterkste aanjager van vervolging. Pakistan steeg van de achtste naar de zesde plaats. Maar daar is hindoeïstische en boeddhistische radicalisering bij gekomen. ‘De kerk groeit, evenals de intolerantie naar de kerk”, constateert Open Doors.  
‘Het aantal christenen in India is in twintig jaar verdubbeld tot ruim zestig miljoen. Sinds in 2014 de Bharatiya Janata Partij in India aan de macht is, neemt het hindoeïstisch extremisme toe.’

Zorgwekkend, noemt de organisatie het, dat veel radicalen niet hoeven boeten voor hun daden. De meerderheid van de christenen in India maakt zich daarom zorgen over de toekomst. Open Doors verwacht dat het aantal geweldsincidenten de komende jaren blijft toenemen.

Net als In Birma trouwens, waar radicaliserende boeddhisten de christenen vervolgen. Vooral etnische Birmezen die zich tot het christendom bekeren, worden door de Birmese gemeenschap buiten gesloten. Om populair te blijven bij radicale boeddhisten, voerde de Birmese overheid in augustus 2015 een anti-bekeringswet in. Ook het geweld tegen christenen in Birma (Myanmar) nam in 2015 licht toe.

Open Doors brengt bijbels en christelijke boeken naar landen waar deze schaars of niet verkrijgbaar zijn, geeft onderwijs en training aan vervolgde christenen en biedt waar nodig hen praktische hulp.


Reageren