#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Heeft seksueel geweld te maken met de Islam?

Foto: Professor voor Islamitische Religieuze Opvoeding, Craig Khorchide en Sabatina James, een tot het christendom bekeerde Islamitische vrouw.

In Duitsland is een heftige discussie ontstaan over de vraag of de recente aanrandingen met de Islam te maken hebben. In Keulen en negen andere Duitse steden werden op oudejaarsavond honderden vrouwen door groepen mannen seksueel geïntimideerd en beroofd. Slachtoffers en getuigen zeggen dat daders van Noord-Afrikaanse of Arabische afkomst waren. De politie heeft deze verklaringen bevestigd.

In sommige islamitische landen, zijn dergelijke excessen al een tijdlang bekend. Hebben deze overvallen iets met het geloof te maken? Twee Islam deskundigen reageerden hierop, op verzoek van het christelijke persbureau idea in Wetzlar. Volgens de Professor voor Islamitische Religieuze Opvoeding, Craig Khorchide, handelt een moslim die in dronken toestand jonge vrouwen aanrandt of besteelt tegen zijn religie. De Islam verbiedt een dergelijk handelen ten scherpste en beschouwt dit als zonde.

De gebeurtenissen op oudejaarsavond mag je daarom volgens hem niet de Islam verwijten. Er zijn binnen de Islam zowel patriarchale als ook niet patriarchale mensbeelden. Momenteel zijn er in veel islamitische landen dergelijke aanvallen op vrouwen, voornamelijk in landen met een restrictieve seksuele moraal. Meisjes en jongens worden in scholen en moskeeën gescheiden. Hierdoor kunnen beide geslachten elkaar niet in een ontspannen situatie ontmoeten. Het gevolg daarvan is een over-seksualisering waarbij de vrouw gemakkelijk gedegradeerd wordt tot seksueel object en de man vervalt tot seksueel dier. Vrouwen moeten tegen deze mannen beschermd worden.

Klik hier voor een artikel over Sabina James dat eerder op deze site verscheen.

Reageren


simon

16-01-2016 05:47
Daniel 11 : 37 En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen; hij zal ook op geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken.
1 Johannes 4 : 3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is [de] [geest] van den antichrist, welken [geest] gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
2 Johannes : 7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.
1 Johannes 2 : 18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, [zo] zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.
1 Johannes 2 : 22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.23 Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet.

het word tijd dan wij als kinderen van de Here Jezus wakker worden, onze ogen openen en opzien naar onze Heiland, opdat we niet ten onder gaan aan het wereld gebeuren, deze dingen moeten gebeuren eer de Here Jezus terug komt.
1 Petrus 4 : 7 En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden.

Gods zegen, Simon.

Theo

15-01-2016 09:39
Natuurlijk heeft dit alles te maken met de Islam! Wat is dit voor een onzinnige verklaring van deze professor? Sabatina Zegt de volle waarheid en zij kan het weten . Waarom vragen "christenen" aan zulke mensen om commentaar terwijl ze het antwoord (behoren te) weten ? Dit zorgt voor verwarring en dat is precies wat de islamisten willen . Nu probeert men steeds de waarheid te verdoezelen en mensen zand in de ogen te strooien .