#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Binnenland

Nederland mooier door Meldpunt vloeken

Fatsoenlijk taalgebruik is voor veel Nederlanders belangrijk. De Bond tegen vloeken draagt hier graag aan bij. Daarom lanceert de Bond in 2016 het Meldpunt vloeken en roept iedereen op om hier gebruik van te maken.

Bij de Bond komen jaarlijks ruim 100 meldingen binnen van Nederlanders die zich storen aan
taaluitingen op radio, TV en in andere delen van de publieke ruimte. Het Meldpunt vloeken geeft
mensen de gelegenheid om taalgebruik dat zij als kwetsend of onfatsoenlijk ervaren, te melden. Zij
kunnen op de website www.meldpuntvloeken.nl aangeven aan welke taal en in welke
omstandigheden zij zich stoorden.

Daarnaast heeft de Bond als doel om bedrijven en organisaties met deze informatie bewust te maken
van het effect van taal. Lelijk taalgebruik stoot af. Daarom winnen bedrijven en organisaties aan
binding met de doelgroep als zij investeren in mooie taal. De Bond tegen vloeken wil hier aan
bijdragen door jaarlijks een verslag uit te brengen. Daarin kan op basis van de verkregen informatie advies gegeven worden over welke taal beter niet of juist wel gebruikt kan worden. Een nieuwe stap op weg naar een mooier Nederland.

De Bond tegen vloeken is een stichting die in 1917 werd opgericht. De Bond tegen vloeken doet het
werk vanuit de overtuiging dat Gods Naam heilig is. De Bond tegen vloeken wil Nederland mooier maken wat betreft taalgebruik.


Reageren