#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Binnenland

Jezus ‘s morgens op de radio in Israël

Jezus wordt in Israël steeds vaker als onderwerp van gesprek geaccepteerd. Vandaar ook dat de bekende Israëlische radiozender Kol Israel (Stem van Israël), de Messiaanse voorganger, David Lazarus, interviewde.

Kol Israel: Hoe kunt u als Jood in Jezus geloven? Je hebt Joden en christenen. Dit is zeer verwarrend.
David: Ik ben helemaal Joods en mijn geloof in Jezus doet daar niets aan af. Ik ben geen ander geloof gaan aanhangen. Joden die in Jezus geloven, hangen nog steeds het Jodendom aan als ze zich tot Jezus bekeren. Ik ben erachter gekomen, dat ik de Jood Jezus kan liefhebben en volgen. Het geloof in Jezus maakt mijn Joods-zijn zelfs compleet.

Kol Israel: Ik ben nog steeds in verwarring. Als u in Jezus gelooft, hoe kunt u dan zeggen dat u geen christen bent?
David: Waarom zou ik mezelf een christen noemen? Ik ben een Jood en ik woon hier in Israël. Ooit heeft iemand me het Nieuwe Testament gegeven. Ik ben het gaan lezen, en heb voor het eerst in mijn leven ontdekt dat Jezus op de achtste dag werd besneden. Hij heeft in de synagoge gebeden en Hij hield de sabbat. Ik vond het fantastisch om te ontdekken dat de Schepper van het universum gekomen is om mijn zonden door de Messias te vergeven. Ik heb vergeving gevraagd en heb besloten Hem te volgen. Natuurlijk ben ik een Jood, ik geloof in de God van onze voorvaderen en in de beloofde Messias. Op dat moment dacht ik dat ik de enige Jood was, die in Jezus geloofde.

Kol Israel: U gelooft in God en spreekt over God zoals ik dat gewend ben van mijn orthodoxe ouders. Ook zij hebben een groot geloof in God, maar u bent toch anders.
David: Ik ben in een religieus Joods gezin opgegroeid. Wij beschouwden Jezus als de vader van onreinheid en afgodendienst, en christenen hadden ons als Joden meer pijn gedaan dan alle andere mensen. Ook ik vroeg me af waarom christenen ons in de Naam van Jezus hebben vervolgd? Nu weet ik dat er heel wat christenen zijn, die het niet kunnen hebben dat Jezus Joods is. Ze kunnen niet verkroppen dat nota bene de Zoon van God een Jood is.
Door de eeuwen heen heeft de christenheid haar eigen Joodse wortels verloochend. Men is steeds vijandiger tegenover het Jodendom gaan staan. Gedurende lange periodes in de geschiedenis zijn christenen de grootste vijanden van de Joden geweest. Maar we kunnen Jezus niet verantwoordelijk houden voor wat christenen ons volk in zijn Naam hebben aangedaan.

Reageren


Ruud

23-01-2016 10:46
Welke christenen kunnen niet hebben dat Jezus een Jood is? Wie zijn het, waar wonen ze en waaruit blijkt dan dat ze Jezus' Joodse identiteit niet kunnen verkroppen?

Ik ken ze niet en heb geen idee wie het zijn.

Misschien wordt hier niet het hele interview weergegeven, maar van wat hier wordt weergegeven is het zeer teleurstellend en ook een slecht getuigenis voor de Messias dat David Lazarus zich zo afzet tegen zijn niet-Joodse en vermoedelijk vooral zijn Palestijnse broeders en zusters in het geloof in Jezus als Messias zonder ook maar een spat aan bewijs te leveren.

Hij wil zichzelf geen christen noemen. Een christen is voor hem kennelijk per definitie iemand die niet Joods is. Uit de Bijbel blijkt dat helemaal nergens en het is ook net zo onzinnig als stellen dat een christen per definitie iemand is die niet Arabisch is.

God heeft maar één volk, geen twee (Handelingen 11:26) en dat volk bestaat uit zowel Joodse als niet-Joodse gelovigen in Jezus (1 Petrus 2:9,10) die elkaar als gelijken horen te zien zonder zich tegen elkaar af te zetten, want God maakt geen onderscheid (Numeri 15:15, Handelingen 10:34, Romeinen 2:11, Romeinen 3:22, Galaten 2:6, Kolossenzen 3:25, 1 Petrus 1:17)

Erik-Jan

23-01-2016 10:28
Ja inderdaad wij hebben onze Joodse broeders en zusters heelveel verdriet en pijn gedaan. Wij hebben van Jezus een kluizenaar gemaakt door Hem en het evangelie achter gesloten deuren te houden met dikke muren er om heen, de kerk van muren en beton. Maar de ware Jezus hebben wij niet, wij lopen achter kerkleiders aan en instituten die ons voorhouden dat zij de theologen zijn die kennis hebben en de synode schrijft wetten voor voor eigen gewin om hun parochie hoog te houden. Inplaats daarvan verzoening te zoeken met hen, onze joodse broeders en zusters waar de verlosser Jezus uit voort gekomen is. Ik geloof zeker dat meneer David veel punten aangeeft waarover nagedacht moet worden. Tegenwoordig zijn we vol van allerlei bijbel leraren en vullen zalen, maar niet met Jezus.