#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Kerk

De kerk: goed voor uw gezondheid

De Evangelische Alliantie van het Verenigd Koninkrijk publiceerde begin deze maand een rapport dat aantoont dat kerkbezoek gunstig is voor lichaam en geest. Meer dan 9 op 10 evangelische christenen waren volgens het onderzoek het afgelopen jaar volkomen gezond, terwijl dat cijfer voor de hele Britse bevolking slechts 75% is.

De deelnemers aan het onderzoek gaven ook aan dat christenen er een gezonde levensstijl op moeten nahouden omdat ze hun lichaam van God ontvangen hebben. Twee derde van hen gaf aan dat de kerk praktische ondersteuning verleent aan mensen met gezondheidsproblemen. Het is onmiskenbaar een voordeel om deel uit te maken van een gemeenschap die voor de zieken bidt, hen opzoekt in het ziekenhuis en bijstand verleent aan hun familie. 94 procent van de ondervraagden bevestigde dat ze bij hun kerk konden aankloppen voor gebed en heel wat mensen verklaarden dat hun kerk hen hielp met raad en daad.

Amaris Cole van de Evangelische Alliantie benadrukt dat de kerk belangrijk is als het gaat om de zorg voor mensen op moeilijke momenten. “Evangelische christenen halen voordeel uit hun geloof en de gemeenschap rondom hen kan een verschil maken in hun leven. Maar de kerken kunnen nog veel meer doen. Vrijwel nergens wort er gepreekt over een gezonde levensstijl: als onze lichamen een tempel zijn van de Heilige Geest, dan moet we de mensen wel helpen om er goed voor te zorgen”.

De Evangelische Alliantie heeft ook een gids gepubliceerd met 10 stappen waarmee gemeenten hun leden gezonder kunnen laten leven. Kleine dingen maken vaak het verschil, zoals de koekjes na de dienst of kring vervangen door fruit … Amaris Cole: “We willen dat kerken de emotionele en mentale gezondheid van hun leden serieus nemen en we mogen het niet naast ons neerleggen als een kwart van de mensen zegt veel stress te ondervinden van hun taken in de gemeente”.

Steve Clifford, algemeen directeur van de Evangelische Alliantie, voegt toe: “Het onderzoek toont aan dat kerkbezoek goed is voor de gezondheid, maar als dat onze enige conclusie is, dan missen we toch iets. Uiteindelijk gaat het in de eerste plaats toch om voedsel voor de ziel. Laten onze goede voornemens verder gaan dan fitness en laten we vooral de zin van het leven in het oog houden”

Nog enkele cijfers:
88 procent van de ondervraagden vond hun levenskwaliteit goed als het ging om psychologische en emotioneel welbevinden.
Slechts 9 procent geeft aan dat hun kerk het belang van een gezonde levensstijl benadrukt.
50 procent is van mening dat christenen nooit aan yoga moeten doen, en 48 procent zal nooit betrokken raken bij hypnotherapie.
86 procent van de deelnemers geeft aan dat de kerk tijdens de eredienst bidt voor de zieken en bezoeken aan het hospitaal organiseert.
59 procent van de ondervraagden is van mening dat de kerken meer training nodig hebben als het gaat om de verbetering van hun genezingsbediening.

Met toestemming overgenomen van de Evangelische Alliantie Vlaanderen, EAV.


Reageren