#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Opinie

‘De overheid is een roversbende’

De door de liberale VVD, als grootste partij, aangevoerde Nederlandse regering is de weg kwijt. Feike ter Velde schrijft dat in Het Zoeklicht. In navolging van Gert-Jan Seegers van de ChristenUnie, die Augustinus citeerde, noemt hij de overheid een roversbende. Het liberalisme is een loot aan de wortel van de Franse revolutie, constateert Ter Velde.

‘Geen God en geen Meester’ was de belangrijkste leus van die revolutie. Helaas kwam Augustinus tot de conclusie dat de mens nu al leeft in het Koninkrijk Gods, waaraan wereldmachten onderworpen zijn, schrijft Ter Velde. ‘Dat is een dwaalleer. Daarmee verdween heel het laatste Bijbelboek, der Openbaring van Jezus Christus, uit het zicht van kerk en theologie tot op vandaag. Augustinus bedoelde de burger troost te geven in bange tijden. Vandaag praten tal van theologen hem nog steeds na en zeggen: het laatste Bijbelboek is bedoeld als troostboek. Dat is niet wat het boek – lees de Heilige Geest – zegt.’

Door het een troostboek te noemen en profetieën te vergeestelijken, verandert men de Bijbel naar eigen inzicht en komt de kerk op een dwaalspoor, zegt Ter Velde. ‘Het koninkrijk is nú – wereldwijd is dat de Kingdom Now-theology. Daarmee is de toekomstverwachting in het christendom tot een nulpunt gedaald.’

Reageren


Ruud

30-01-2016 02:04
In dit artikel wordt Gert-Jan Segers volledig verkeerd geciteerd. Hij heeft nooit rechtstreeks de Nederlandse overheid voor roversbende uitgemaakt.

Wat hij wel zei staat hier: http://www.christenunie.nl/k/nl/n94/news/view/939126/454218/bijdrage-gert-jan-segers-aan-debat-commissie-oosting.html

waldens

30-01-2016 10:02
Dan is dit een bevestiging dat degenen die het boek Openbaringen NIET lezen en in herinnering houden, NIET gezegend zijn. Daarom de grote problemen van kerkverlating en inwendige uitholling.

Het is overigens opmerkelijk dat Feike Ter Velde over toekomstverwachting spreekt terwijl hij een organisatie als het Zoeklicht jarenlang geleid heeft die een andere uitleg op Openbaring heeft dan de Reformatie, de Nadere Reformatie en ook bijvoorbeeld Jonathan Edwards en Spurgeon.

De Heilige Geest leerde namelijk God's Volk dat het pausdom het tweede beest van Openbaring 13 en de Hoer van Babylon van Openbaring 17 was/ is.
Dit leert Feike Ter Velde en het Zoeklicht NIET.

De dwaalster is dan ook Feike Ter Velde die zo in zijn delusion geloofd dat hij anno 2016 nog steeds denkt het licht van Nederland te zijn als het gaat om toekomstverwachting.

Heel de theologische universitaire wereld van de protestantse kerken in NL gaat heel amicaal om in Cred-Art met de rooms-katholieke theologische universitaire wereld.
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/credart/onderzoekers/

Daar hoor je Feike en het Zoeklicht niet over omdat die titels iets te hoog zijn om aan te pakken.
Dus moet de gewone lezer van het Zoeklicht het weer ontgelden als degenen die zware waarschuwingen over zich heen krijgen, terwijl degenen die het probleem zijn onaangeraakt blijven vanuit Feike en het Zoeklicht.