#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Organisaties

Near East Ministry heeft nieuwe directeur

De Near East Ministry (NEM) heeft een nieuwe directeur. Per 1 maart start Richard Vos als nieuwe directeur bij de organisatie die, vanuit de verzoening in Jezus Christus, de ontmoeting met Israël en de Arabische volken wil stimuleren vanuit een houding van dienen, leren en bidden.

Het bestuur is dankbaar in Richard Vos een inhoudelijk deskundige en enthousiaste directeur benoemd te hebben. Onder zijn leiding hoopt de NEM in de komende jaren het werk vorm te blijven geven in de snel veranderende wereld van het Midden-Oosten en door te gaan met het geven van onderwijs.

Richard Vos (1968) heeft jarenlang mede leiding gegeven aan de Reveilgemeente in Lelystad en heeft ruime ervaring met werken in de landen in het Midden-Oosten waar de NEM actief is. Veel mensen uit de achterban van de NEM kennen hem en zijn vrouw door hun medewerking aan Reveilweken en cursussen van de organisatie.

Richard ziet ernaar uit om aan de slag te gaan: ‘Ik heb leren zien dat God zijn voornemen om Israël te zegenen niet losgelaten heeft en dat Hij in Jezus ook de buurvolken van Israël wil zegenen en met zichzelf en elkaar wil verzoenen, zodat zij Hem samen zullen dienen. De missie van de NEM heeft dan ook mijn hart.’

Voor meer informatie over de NEM zie www.nemnieuws.nl


Reageren