#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

Wheaten College: christenen - moslims

Het christelijke Wheaten College, waar ooit Billy Graham studeerde, heeft een ontslagprocedure ingeleid met betrekking tot professor Dr. Larycia Hawkins (foto), die via de sociale media liet weten dat christenen en moslims dezelfde God dienen. Tijdens bijeenkomsten met de pers droeg zij een hoofddoek om zich solidair te tonen met moslims. Het college van professoren heeft vervolgens de leiding unaniem gevraagd professor Hawkins niet te ontslaan. De controverse krijgt veel aandacht in de christelijke en seculiere pers in Amerika.

Larycia Hawkins verklaarde in de seculiere pers dat het Wheaten College haar rol als christelijk instituut wel heel serieus neemt.

Wheaten College: Dr. Hawkins blijft bij haar theologische uitspraak, zoals vermeld in haar sociale media. Haar persoonlijke overtuiging komt niet overeen met de theologische positie van ons instituut.

Wat is uw mening?
Dienen christenen en moslims dezelfde God?

Reageren


Ruud

04-02-2016 07:56
Je moet goed lezen wat ik schreef, Theo, en ook geen onzin uitslaan over Larycia Hawkins. Ze is christen, geen moslim.

Ik schreef dat God Allah genoemd wordt in Arabische Bijbels. Ik zei niet dat dat dus zou betekenen dat Allah in de Bijbel en de Koran hetzelfde zouden zijn en ik geloof dat ook niet.

Dat betekent voor mij nog niet dat christenen die dat wel geloven ineens geen christenen meer zouden zijn.

Theo

03-02-2016 12:13
Beste Ruud ben je nou zo naïef of probeer je twijfel te zaaien ? Ieder weldenkend mens begrijpt toch dat de Allah van de Islam , niet de God van de Bijbel is en niet gelijk gezet kan worden met Jehovah . Het betreft hier geen woordspelletje maar een zeer ernstige zaak . Kom niet met dit soort onzinnige argumenten om te suggereren dat Allah hetzelfde is als God omdat het in een Arabische bijbel staat . Baäl is ook God , staat zelfs in de bijbel . Alleen is het een Afgod . Iedereen begrijpt dit , of niet soms ?

Ruud

30-01-2016 02:09
Arabische christenen noemen God ook Allah en dat doen ze al 2000 jaar, dus al ver voordat Mohammed geboren werd. Sla maar een willekeurige Arabische Bijbel open en daar zie je staan dat Allah de wereld schiep. Arabische christenen geloven in Yasu', ibn-Allah ofwel Jezus, de Zoon van God.

waldens

30-01-2016 09:54
Het valt op dat het probleem ligt bij het college van professoren, niet bij de studenten, niet bij het kerkvolk, bij het college van professoren.

Het college van professoren verantwoordelijk voor jarenlang opleiden van theologen, pastors, kerkelijk werkers, godsdienstleraars, het zijn zij die zelfs het publiekelijk belijden van een van hun collega's dat de God van de Bijbel gelijk is aan die van de Islam impliciet goedkeuren en in hun midden wensen te houden als een positie waarover gesproken kan worden.

Is het niet eens tijd om het probleem te gaan zoeken (ook in NL) bij de hoogleraren en theologen die op de theologische opleidingen de dominees, theologen en kerkelijk werkers opleiden ?

Het spreekwoord is zo priester, zo volk. Dan ook zo hoogleraar/ professor/ theoloog zo dominee/theoloog/ouderling/ kerkvolk.

Of is interessant gebakken lucht verplaatsen voldoende voor iemand zolang hij of zij maar een universitaire titel heeft en een cv waar de gewone man/vrouw moet concluderen dat in vergelijking met hem/haar ben ik iemand met een IQ van minus 70 ? Nog voordat de bijbel is opengegaan.

Theo

30-01-2016 09:45
OPINIE
Allah is de god van de antichrist
27-01-2016 12:20 | gewijzigd 27-01-2016 21:58 | Ds. F. Maaijen
Bijbel en koran. beeld RD, Anton Dommerholt
Bijbel en koran. beeld RD, Anton Dommerholt
Allah is zeker niet gelijk aan de God van de Bijbel, maar de god van de antichrist, stelt ds. F. Maaijen.

Met enige regelmaat wordt betoogd dat Allah dezelfde zou zijn als de God van de Bijbel. Onlangs nog sprak prof. Jongeneel dat uit tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Gereformeerde Bond (RD 8-1 en 15-1). Ben Kok (RD 14-1 en 21-1) ging tegen de uitspraken van Jongeneel in het geweer.

Is Allah dezelfde als de God van de Bijbel? Naar mijn mening is het antwoord nee. Een paar overwegingen ter onderbouwing van dat antwoord:

1. Zij die stellen dat we met dezelfde God van doen hebben, komen met het argument dat de naam ”Allah” dezelfde is als de naam ”El” of ”Elohiem”, de benaming van God in de Bijbel, omdat beide namen ”Heer” betekenen.

Ook de naam ”Baäl” betekent ”heer”. Deze overeenkomst in betekenis van naam stelt de God van Israël echter nog niet gelijk aan Baäl. Alle profeten hebben zich duidelijk gekeerd tegen Baäl en aangegeven dat het een afgod is. Op de Karmel stelt Elia Israël bijvoorbeeld voor de keuze: Is Baäl God of is Jahweh God? (1 Kon. 18). Ik houd het erop dat Elia vandaag zou zeggen: „Wie is God: Allah of Jahweh?”

2. Wat betreft de naam Allah. Er zijn deskundigen die stellen dat de naam Allah ook de naam kan zijn van een van de vele goden die in Mekka werden gediend. Mohammed heeft dus niet gekozen voor de God van de Bijbel, maar voor een van de Arabische afgoden. Vervolgens verbood hij alle andere goden. Daarmee is de ene God van de islam nog niet dezelfde als Jahweh!

Joden en christenen belijden: „Hoor Israël, Jahweh onze God, Jahweh is Eén.” De Tien Geboden van God worden juist met deze zin ingeleid: „Ik ben Jahweh, uw God!” En het eerste van alle geboden is Jahweh lief te hebben. De gedachte alleen al om Allah lief te hebben, evenals Jahweh, is mij totaal vreemd. En, zo mag ik toch aannemen, iedere jood of christen.

3. Een historisch argument uit de tijd van Mohammed. Toen Mohammed met zijn boodschap aankwam bij de joden in Medina hebben die zijn gedachten verworpen. Dat deden die joden niet uit haat of afgunst. Het was hun diepe overtuiging: Mohammed komt met een andere God op de proppen. En zoals elke gelovige jood nooit ofte nimmer zijn God zou willen verloochenen, zo deden zij dat ook toen niet.

Als Mohammed inderdaad zo graag met Israël God had willen belijden, had hij eenvoudig aan de joden kunnen vragen wie die God is. Dan had hij niet zelf met zijn God hoeven komen.

4. Als Allah dezelfde God is als de God van de Bijbel, is Allah de Vader van Jezus Christus. We zullen geen moslim tegenkomen die dat zal beamen. Dat zal hij alleen doen als hij christen wordt. Een moslim beseft dat hij niet de God van de islam belijden en tegelijk belijden dat Allah de Vader van Jezus Christus is.

Laat ik een voorbeeld geven van het denken van de islam over Jezus. In Medina is er naast het graf van Mohammed een leeg graf. Dat graf is bestemd voor Jezus. Na Zijn wederkomst zal Hij volgens moslims de joden en christenen doden of bekeren tot de islam. Vervolgens krijgt Hij een praalgraf naast Mohammed. Hoe erg wijkt de islam af van het christendom.

5. Er zijn overeenkomsten in de Bijbel en de Koran. Ook veel verschillen trouwens. Geven die overeenkomsten aan dat het toch over dezelfde God gaat? Nee. Omdat de God van de Koran een surrogaat, een pervertering (kwaadwillige verdraaiing) van de God van de Bijbel is. Chinezen zijn spreekwoordelijke namakers van bijvoorbeeld computers. Als een Chinees een Macintoshcomputer namaakt, is die computer dan een Macintosh? Hij ziet er hetzelfde uit, doet grotendeels hetzelfde, maar is niet hetzelfde!

6. De kwaadwillige verdraaiing van de God van de Bijbel toont de ware aard van de islam aan. De islam is de antichrist. De antichrist is geen politieke instantie of machthebber, maar een godsdienstige macht. Om die reden moeten wij de antichrist zoeken in het godsdienstige circuit. Schrikbarend veel van wat er in de Bijbel gezegd wordt over de antichrist is van toepassing op de islam. De islam is ertoe bestemd de antichrist te zijn. Van Godswege.

Als de islam de antichrist is, is Allah dus de God van de antichrist. Ik zeg dat met grote huiver. Het is mijn plicht en ook mijn oprechte voornemen om iedere moslim lief te hebben. Het zij verre van ons hen te haten. Maar even oprecht kan en mag ik niet geloven dat Allah mijn God is. Jahweh is God, Hij alleen!

De auteur is hervormd predikant te Zwijndrecht.


SERIE

Theo

30-01-2016 09:18
Het is toch volkomen duidelijk dat Allah niet dezelfde God is . Allah is , Satan ! De Jezus van de moslims waarvoor ze zogenaamd respect hebben , komt volgens hun terug naar de aarde om de Joden en de christenen te doden . Hoe kunnen serieuze christenen in hemelsnaam deze vraag stellen? Mevrouw Hawkins is een Moslima die wheaton college geïnfiltreerd heeft om het te vernietigen .