#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Opinie

Vrijheid van de leugen regeert

Er is een duivelse interpretatie van het begrip vrijheid en daarvan lijkt de PPV, maar ook een aantal andere politieke partijen zich te bedienen. Dat is de boodschap van Ad Kooijmans in Het Zoeklicht.

De schijnvrijheid, door de vader van de leugen de wereld in gestuurd, heeft volgens de auteur geleid tot seksuele revolutie (wat vroeger ontucht heette noemt men nu vrije seks), ongetrouwd samenwonen, het steeds gemakkelijker maken van echtscheiding en een door de overheid erkend homohuwelijk. ‘De vrijheid van de leugen wordt gebruikt om de christelijke vrijheid teniet te doen’, schrijft Kooijmans. Dat is volgens hem geen democratie, maar satanische tirannie.

Hij wijst er verder op dat door ‘vrije liefde’ veel ongewenste zwangerschappen ontstaan, waarvoor de duivelse vrijheid met de zegen van de overheid moord in de vorm van abortus als oplossing vond.

Naarmate de vreze des Heeren verdwijnt uit de samenleving neemt de corruptie toe, zegt Kooijmans. Drijfkracht daarachter is altijd geld, voegt hij er aan toe. “Als kinderen van God kunnen wij de strijd niet ontlopen, maar wel ons ervoor toerusten.’


Reageren