#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 095-Ik bid regelmatig voor vervolgde christenen! Ja Nee

Binnen/buitenland

Kerkelijke actie voor Kerk Syrië en Irak

Op initiatief van MissieNederland (voormalige EA-EZA) zijn kerken een actie gestart om de Kerk in Syrië en Irak hoop te bieden. De oorlog in die landen is uitgelopen op een humanitaire ramp, zegt MissieNederland. “Miljoenen mensen zijn gevlucht. Christenen en andere minderheden worden in hun voortbestaan bedreigd.”

De campagne 'Hoop voor kerk in Syrië en Irak' van kerken en christelijke organisaties loopt tot 1 juni en vraagt aandacht van gelovigen voor die rampzalige situatie. In het bijzonder gaat het om die van christenen, maar ook om die van andere minderheden.

“Nederlandse kerken en christelijke organisaties willen dat er hoop blijft voor de kerk in Syrië en Irak. Ook de mensen in Syrië en Irak moeten in vrijheid hun geloof kunnen vieren”, zeggen de organisatoren.

Kerken en christelijke organisaties roepen hun leden en achterbannen daarom op mee te doen aan de campagne, en hun bezorgdheid duidelijk te laten horen: in prediking en voorbeden, in bladen, websites en social media. Ook kunnen zij gebruik maken van hun contacten met overheid en media.

Op zaterdag 28 mei is er een slotmanifestatie. Aan de actie doen ook mee: Kerk in Actie, Bisschoppelijke Vastenactie, Open Doors en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.


Reageren