#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Buitenland

Christenen zijn gelukkig

Christen in het Verenigd Koninkrijk behoren tot de gelukkigere mensen. Dat blijkt uit een nationaal onderzoek van het Bureau voor de Statistiek waarvan de gegevens op 2 februari gepubliceerd werden.

Met een gemiddelde van 7,47 van tien mogelijk punten gaven christenen aan hun leven als heel positief te ervaren. Gelukkiger zijn volgens deze studie alleen Hindoes (7,57). Ook Sikhs (7,45) en Boeddhisten (7,41) zijn tevredener dan de gemiddelde burger (7,38). Bij Joden in het Verenigde Koninkrijk ligt de geluk index bij 7,37, bij Moslims is dat 7,33. Niet gelovigen scoorden 7,22. Wat leeftijd betreft zijn de mensen tussen 65 en 79 het gelukkigst, en die tussen 45 en 59 het meest ontevreden.

De psychiater Paul McLaren verbazen deze cijfers niet. Het geloof heeft voor veel mensen een beschermende werking, zei hij tegen de 'Telegraph'. In het verleden hebben andere onderzoekingen hetzelfde resultaat laten zien en een samenhang tussen geloof en geluk bevestigd. Zo bleek uit een studie uit 2014 van het Austin Instituut voor Familie en Cultuur, dat 45% van de mensen die regelmatig naar de kerk gaan zich als heel gelukkig zien. Van de mensen die niet naar een kerk gaan gaf slechts 28% aan zeer gelukkig te zijn. Voor het actuele onderzoek werden tussen april 2012 en maart 2015, 305.000 mensen ondervraagd.


Reageren