#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Manna

Maria en Martha - deel 4 van 4

Word jij afgeleid door goede dingen?

Lezen: Matthéüs 6:25-34 (Lucas 10:38-42)

Vers voor vandaag: "Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen." (Lucas 10:42a)

Afgeleid door goede dingen
Eigenlijk is het een gekke situatie. Martha nodigde Jezus uit in haar huis en vervolgens was zij zo druk met het dienen van Hem, dat zij geen tijd meer had voor Hem. In een Engelse vertaling staat dat Martha werd afgeleid. Afgeleid waarvan? Van het luisteren naar Jezus! Afgeleid waardoor? Door het dienen van Jezus! Of beter gezegd, als we de tekst letterlijk nemen: het "vele bedienen". Daarbij komt nog dat Martha er vast van overtuigd was dat zij het juiste deed. Ze werd een beetje kwaad op Maria, die niets anders deed dan indrinken wat Jezus allemaal te zeggen had. Daarom ging Martha naar Jezus toe om Hem te vragen Maria terecht te wijzen. Ze was heel zeker van haar zaak. Ze was er vast van overtuigd dat Jezus het met haar eens zou zijn. Immers, wat kan er beter zijn dan Jezus dienen?

En toen antwoordde Jezus tot haar grote verbazing: "Martha, Martha wat maak jij je toch bezorgd en druk over vele dingen." In deze ene zin staan drie woorden of uitdrukkingen die activisten goed zullen begrijpen: druk, bezorgd, vele dingen. Activisten hebben het altijd druk; ze zijn altijd bezorgd en ze zijn altijd met vele dingen tegelijk bezig. Maar weinige dingen zijn echt nodig, echt belangrijk; eigenlijk maar één ding.

Wat is dat dan?
Merkwaardig genoeg vertelt Jezus dat niet. Eigenlijk hoeft dat ook niet. De boodschap is duidelijk. Hij heeft immers al gezegd dat Maria het goede heeft uitgekozen.
Wat is dan dat goede?
Simpelweg het bij Jezus zijn.
Aan Zijn voeten zitten.
Naar Hem luisteren.
Met Hem praten.
En dat ene, dat weinige, dat goede zal nooit van ons afgenomen worden.

Zo ontmoeten wij twee zusters. De ene is Martha, een gelovige vrouw. Iemand die graag het initiatief neemt, die ervan houdt om te werken en te dienen. Iemand die altijd veel te doen heeft, die het altijd druk heeft en die zich, omdat zij met zovele dingen tegelijk bezig is, gemakkelijk zorgen maakt. De andere vrouw is Maria. Ook een gelovige vrouw. Toch is zij heel anders. Eigenlijk heeft zij maar één verlangen, en dat is om dicht bij Jezus te zijn.

Beide vrouwen hebben het hart op de juiste plaats. Beiden nemen ze Jezus heel serieus. Beiden hebben ze Hem van harte lief. En Jezus houdt van beide vrouwen. En toch is er een groot verschil. Tegen één van de twee zegt Jezus: "Jij hebt het betere uitgekozen."

Het is goed om Jezus te dienen, om het initiatief te nemen; maar het is nog beter om eenvoudigweg bij Hem te zitten. Het is goed om actief te zijn, om hard te werken; maar het is nog beter om gewoon bij Hem te zijn.

Toepassing: Neem eens een stuk papier en trek een lijn door het midden. Schrijf boven de eerste kolom: Maria, en boven de tweede kolom: Martha. Schrijf daaronder eens op wat de Maria- en wat de Martha-aspecten van uw geestelijk leven zijn. Probeer daarna biddend uw geestelijk leven te evalueren aan de hand van datgene wat u opgeschreven hebt. Verander waar dat nodig is.

Gebed: Heer, ik verlang ernaar om dicht bij U te zijn. Amen.

© Maximum Life


Reageren