#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Opinie

‘Satan wil identiteit roven’

Verscheidenheid van culturen, landen en volkeren is door de Schepper bedoeld. Door elkaar husselen ervan in een multiculturele blender van ‘het nieuwe één-wereld denken’ getuigt niet van realiteitszin of respect. Dat schrijft hoofdredacteur John Howard in het blad Charisma.

Hij noemt het streven naar wereldse éénheid het toren-van-Babel syndroom, dat blindelings gelijkheid voor alle mensen in alle opzichten op het oog heeft. ”Uiteindelijk zal deze weg leiden tot een socialistische dictatuur en uitmonden in een onpersoonlijk wereldwijd nummersysteem”, schrijft Howard. “De ontkenning van de geschapen persoonlijke identiteit van de individuele mens is een geestelijke campagne van de tegenstander om Gods schepping te ontwrichten. Het is ook de wortel van de groeiende gay- en transgenderbeweging en de vele opkomende antidiscriminatiewetten.”

Volgens Howard willen geesten die de beweging voortstuwen zielen in verwarring brengen en hun persoonlijke identiteit roven. Ooit voelde hij zichzelf, door jeugdtrauma’s, een ontheemd en identiteit-loos mens. Als jongvolwassene dreef hij op de golven van new-age en zocht hij zijn identiteit als cover-artiest van beroemde acts. “De kentering kwam door mijn ontmoeting met mijn Schepper (…). In Hem vond ik mijn ware identiteit, mijn doel en mijn bestemming.”

Persoonlijke en maatschappelijke problemen worden niet opgelost door de scheppingsorde en de identiteit die de Heer de mens gaf te ontkennen, voegt hij er aan toe. “Dit zal slechts leiden tot een algeheel faillissement van mens en maatschappij.”

Reageren


Theo Bert

10-02-2016 05:01
Wat verstaat men onder identiteit? Bepaalt de cultuur van een volk de persoonlijke identiteit? Of de de seksualiteit? Of de huidskleur?
De Islam (= 'onderwerping') is de godsdienst van hen die in Mohammed, Allah en de Koran geloven. Zij geloven dat de Islam berust op de laatste en definitieve openbaring van Allah door de engel Djibriel (= Gabriël) aan Mohammed. De Islam is ontstaan in de 7e eeuw na Christus. Aanhangers van de Islam heten moslims. In het Midden-Oosten is de Islam een deel van de identiteit van de moslims. De Islam bepaalt het leven, ook het politieke leven. De Islam is geen bijzaak, maar hoofdzaak; niet marginaal, maar centraal.
citaat:http://www.christipedia.nl/Artikelen/I/Islam?highlight=identiteit

Een mens, als mediamieke begaafdheid, heeft een lichaam, hij heeft een ziel maar hij is geest. Waar zie ik dan de identiteit van de mens? Wat is vormend voor het karakter, de eigenheid? Identiteitstheorie in de filosofie van de geest is de stellingname, dat mentale verschijnselen gelijk zijn aan fysieke verschijnselen, ofwel de geest is niets anders dan een hersenproces. (Wikipedia) Intuïtief weiger ik te theorie te aanvaarden dat identiteit iets is dat volkomen fysiologisch bepaald zou worden.

Er staat: Oorsprong en identiteit, individueel (van een concrete mens) en collectief (van de mensheid), hangen samen. Daar aan wil ik toevoegen dat voor velen godsdienst het richting gevend principe verschaft. Dat verklaart waarom gelovigen hun eigenheid, hun identiteit vinden in hun geloof.
Jezus zegt in Jonannes 15 1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken...

Deel citaat gelooft.com.