#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Opinie

‘Tongentaal gebaseerd op ervaringen’

Met spreken in tongen (in vreemde talen, zegt de Statenvertaling) heeft ds. Theo Niemeijer blijkbaar niet zoveel. In Het Zoeklicht wijst hij er op - in antwoord op een vraag van een lezeres - dat het in het Oude Testament al voorkwam, daar ook werd aangekondigd hoe het in het Nieuwe zou plaatsvinden en van de Here Jezus niet bekend is of Hij ooit in vreemde talen heeft gesproken.

In het Nieuwe Testament komt men het verschijnsel alleen tegen in Handelingen en de Korinthe 1. “In geen enkele andere brief van Paulus of één van de andere apostelen wordt over het spreken in vreemde talen gesproken, ook niet wanneer in deze brieven de verschillende gaven en bedieningen van de Geest worden opgesomd (Romeinen 12:3-8 en Efeziërs 4:11-16).”

In Korinthe wordt er wel over gesproken, omdat in die havenstad een grote Joodse gemeenschap leefde, waar Paulus een gemeente stichtte en die onderwees, terwijl voor het Joodse volk spreken in vreemde talen een teken was dat Gods Geest in de gemeente is neergedaald. En in haar begin bestond die vooral uit Joden, maar later werd de verhouding anders en vormden zij nog een klein deel ervan.

Met de verdrijving van het Joodse volk uit hun land en Jeruzalem, verdween volgens Niemeijer ook de gave van het spreken in tongen. De hedendaagse praktijk ervan is veelal gebaseerd op verschillende ervaringen, maar niet op wat Gods Woord erover leert, schrijft hij. “Zo komt men ertoe de gave van het spreken in vreemde talen te zien als een soort onverstaanbare engelentaal, tot opbouw van je eigen persoonlijke leven. Er wordt zelfs in vreemde talen gezongen. Het gaat hier om uitingen van de ‘geest’, die hun basis niet vinden in de Schrift. Daarnaast dienen we ook te weten dat in niet-christelijke kringen, zoals het spiritisme, de tongentaal bekend is en veelal bedreven wordt. Tongentaal kan dus ingegeven worden door andere krachten, maar ook vanuit ons eigen gevoel naar boven komen, waarmee tongentaal ook een natuurlijke gave kan zijn. Onderscheid en toetsing aan Gods Woord is dus uiterst belangrijk.”

Reageren


Joop Fennis

27-05-2018 01:39
@frits
"...Wat een gemis..."
Ps 23:1 De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.
"Zou Niemeijer groot gedoopt zijn?"
Vreemde vraag, slaat nergens op.

Unknown

01-03-2016 10:53
Beste Frits.

Het spreken in tongen word in de Statenvertaling omschreven als spreken in talen.
Het zingen in tongen is totaal niet Bijbels.
De schrift spreekt daar met geen letter over.
Dus toch maar de Apostel Paulus geloven die zegt dat je het in de gemeente niet moet doen.
En even kijken naar wat onderzoeken van Christenen die de geesten hebben beproeft.....een zeer Bijbels gegeven.
Die hebben ervaren dat van de 20 personen waarvan de tong werd onderzocht er 19 God vervloekten en 1 gewoon maar iets riep.
Dus toch maar weer in gewoon Nederlands God eren.

Unknown.

frits

15-02-2016 07:36
Het Zoeklicht zoekt het licht voor de tongen taal.
Door Niemeijer dus niet gevonden. Jammer dat Niemeijer niet in tongen spreekt en niet in tongen kan zingen. Wat een gemis. Nu maar even goed zoeken en uw Zoek-licht laten schijnen voor de juiste teksten in de bijbel.
Voor dhr. Niemeijer is het een vast gegeven om daar elk jaar op terug te komen. Zou Niemeijer groot gedoopt zijn?