#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Binnen/buitenland

SDOK zoekt nieuwe directeur

SDOK is een wervingsprocedure gestart voor een nieuwe directeur. De huidige directeur, drs. Edwin Baelde, gaat zich richten op de verdere strategische uitbouw van het internationale werkveld van de stichting.

Aan het besluit om een nieuwe directeur te gaan werven ligt een aantal redenen ten grondslag. SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) maakt een groei door van haar werkzaamheden. Dit heeft het takenpakket van de directeursfunctie verzwaard. De mogelijkheden om de organisatie in Nederland te vertegenwoordigen nemen toe. De dynamiek van het internationale werkveld en het groeiende aantal internationale partners en projecten vragen echter ook in toenemende mate om visieontwikkeling en capaciteit. SDOK heeft daarom besloten om de internationale component uit de huidige directeursfunctie onder te brengen in een nieuwe functie. Baelde zal deze functie gaan vervullen, zodra een nieuwe directeur is aangesteld.

Baelde: "Ik vind het een voorrecht om betrokken te zijn bij het werk van SDOK en daarmee naast onze vervolgde broeders en zusters te staan. Na de organisatie bijna een decennium geleid en ontwikkeld te hebben, ben ik overtuigd dat nu het juiste moment gekomen is dat een nieuwe persoon de rol van directeur overneemt. Dit houdt de organisatie scherp en fris. Tegelijkertijd geeft het mij gelegenheid om me meer bezig te houden met ons internationale werkveld. SDOK fungeert als een spil tussen christenen in Nederland en vervolgde christenen elders en stimuleert tot onderlinge verbondenheid. Hiervoor is een sterk netwerk van internationale partners nodig. Ik zie er naar uit om dit netwerk verder te ontwikkelen en te koppelen aan ons werk in Nederland.”

Ook bestuursvoorzitter drs. A.Th. van Olst is enthousiast over de ontwikkelingen binnen de organisatie. "De organisatie heeft een stevige basis en een heldere missie. De toename van christenvervolging wereldwijd laat zien dat onze missie relevanter is dan ooit. Van de nieuwe directeur verwachten we dat hij of zij het uitdragen van ons werk op krachtige wijze voortzet. De expertise en ervaring van de huidige directeur blijven behouden binnen de organisatie en zullen ingezet worden om de internationale activiteiten van de organisatie te verstevigen." Van Olst is dankbaar voor de huidige ontwikkeling, die hij als een teken van kracht en visie aanduidt. "De besprekingen die we intern over deze ontwikkeling op aangeven van onze huidige directeur gestart zijn, waren zeer constructief. We hebben een eensgezind verlangen om de impact van ons werk verder te laten groeien. De wereldwijde realiteit van christenvervolging vraagt hierom."

Baelde trad in dienst bij SDOK in 2005 en werd begin 2006 tot directeur benoemd.

http://www.sdok.nl/


Reageren