#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Binnen/buitenland

Hoe lang nog Joods leven?

Twee sprekers heeft het ondernemersplatform van Christenen voor Israël uitgenodigd voor de plenaire bijeenkomst op woensdag 29 april om 16.00 uur in het Israëlcentrum in Nijkerk.
Studentenrabbijn Yanki Jacobs, zoon van opperrabbijn Jacobs, behandelt de actuele vraag: ‘Hoe lang kunnen Joden in Nederland nog Joods leven?’
Rabbijn Yanki Jacobs werd geboren in Amersfoort en heeft tien jaar in de Verenigde Staten en in Israël gestudeerd. Daar heeft hij zijn rabbinale bevoegdheid ontvangen van o.a. het Opperrabbinaat van Israël. Sinds twee jaar woont hij met zijn echtgenote en twee kinderen op de Zuidas in Amsterdam en is actief als studentenrabbijn.
Tweede spreker is ds. Kees van Velzen. Hij houdt lezingen in het land voor Christenen voor Israël. Zijn onderwerp luidt: ‘Israël: uniek volk komt thuis in een uniek land.’

De voorjaarsbijeenkomst is bedoeld voor leden en aspirant-leden. Bent u ondernemer of manager en geïnteresseerd in Israël, kom dan eens kennismaken op 29 april, inloop en ontmoeting vanaf 15.30 uur. Aanmelden als lid kan bij de aanwezige leden van de werkgroep van het platform.

Met financiële steun van het platform worden projecten voor Israëlische probleemjongeren mogelijk gemaakt en krijgen kansarme jongeren zodoende zicht op een betere toekomst. Meer over het platform vindt u op de site christenenvoorisrael.nl/ondernemers.
Daarnaast is er op 29 april veel tijd vrijgemaakt voor onderlinge ontmoeting onder het genot van een goed glas Israëlische wijn. Een geschikt moment om te netwerken én om de ondernemersblik op Israël te richten.

Aanmelden voor de bijeenkomst op 29 april kan bij coördinator Klaas Hoekstra via kl.hoekstra@filternet.nl, 033- 246 1431 of 06-236 34976.

FOTO: Studentenrabbijn Yanki Jacobs op 29 april gastspreker bij ondernemersplatform in Nijkerk.


Reageren