#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Opinie

‘Oude hymnes te oorlogszuchtig’

Brian McLaren, leider van de zogenoemde ‘emerging church’ een postmoderne christelijke bewegingen, vindt dat veel oudere geestelijke liederen niet meer kunnen. De pastor, activist, auteur en songwriter heeft recentelijk ‘Onward, Christian Soldiers’ (voorwaarts christenstrijders) herschreven, omdat hij dat te oorlogszuchtig vindt. Hij heeft ook veel andere liederen herschreven, onder meer waarin de opname van de gemeente wordt bezongen of het feit dat deze wereld niet die van de gelovigen is.

Brian McLaren wil het geloof in de VS aanpassen aan deze tijd en vindt, evenals anderen, dat sommige hymnes een gevaarlijke theologie vertolken.
Tegen Baptist News Global vertelde McLaren dat ‘Onward Christian Soldiers’ christelijk geloof naar zijn mening verbindt met militaire metaforen. Dat past niet in de nu bestaande cultuur en het politieke klimaat, vindt hij.

Het probleem met veel oudere liederen is volgens hem dat de melodie daarvan wel gemakkelijk en lekker zingt. Als eerste lied nam hij enkele jaren geleden ‘I’l fly away’ onder handen. Er is niets mis met zingen over een toekomstig bij Jezus, maar helaas zijn er teveel liederen in de trant van “this world is not my home” (deze wereld is mijn thuis niet), vindt hij. En deze wereld is nu nog toevallig wel de wereld van ook gelovige mensen, terwijl de aarde door de mensheid op dit moment wordt misbruikt. Hij maakte er dus de song ‘I'll Get Involved’ van, om mensen niet tot evacuatie op te roepen, maar tot transformatie.

Angst voor islam en vreemdelingen, openlijk en bedekt racisme, alsmede andere kwalijke sociale realiteiten, zijn sterk in de kerkelijke cultuur aanwezig, zegt hij. In zijn recente boek ‘Great Spiritual Migration’ roept hij kerkleiders op zich daarop te bezinnen, niet als een politiek onderwerp, maar als kenmerk van christelijk discipelschap.

Hij constateert dat in kerkdiensten steeds meer wordt gesproken in volgens hem ‘gevaarlijke’ oorlogszuchtige taal, zonder stil te staan bij het essentiële christelijk discipelschap thema van vrede stichten. En daar moet wat hem betreft ook over worden gezongen. Veel in de oorspronkelijke geestelijke liederen stoort hem, zegt hij. Zij spreken bijvoorbeeld over de vijand, om de wereld buiten de kerk aan te duiden. Hij vindt dat er meer over vrede en vredestichters moet worden gezongen.

Reageren


A.P. Scholten

27-02-2016 11:47
2 Petrus 4:1-5
1 Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap:
2 verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.
3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,
4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.
5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

Theo

23-02-2016 07:53
Deze emerging Church is letterlijk levensgevaarlijk voor je ziel . Via deze Church wordt Gods Woord verdraaid en wordt een aards sociaal christendom gepredikt , wat niets te maken heeft met de God van de Bijbel . Hoed u voor het valse emerging Church evangelie !