#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Buitenland

Britse EA: Grotere betrokkenheid ouders bij scholen

De overheid moet niet het laatste woord hebben als het gaat om de opvoeding en opleiding van de kinderen. Beslissingen op dat terrein moeten door de ouders worden genomen en niet door de school. Dat zegt de Evangelische Alliantie in Engeland, die kerken oproept ouders daarbij te helpen. Volgens haar doen die laatste op dit gebied niet voldoende.

Volgens de alliantie lopen christelijke ouders steeds meer tegen uitdagingen in het schoolsysteem aan en wil de staat in toenemende mate invloed op de opvoeding uitoefenen. Daarom hebben christelijke ouders meer dan ooit de hulp van de kerk nodig, vindt de EA. Die heeft het rapport ‘You’re not alone: a guide for the Christian family in education’ (U bent niet alleen: een gids voor christelijke gezinnen over educatie) uitgebracht, om hen te helpen een meer actieve rol te spelen in de opleiding en opvoeding van hun kinderen en om kerken aan te moedigen hen daarbij te steunen. Daartoe is ook een begeleidende website de lucht in gegaan.

Rechten
De EA wil christelijke ouders informeren over hun rechten en verantwoordelijkheid wat opvoeding betreft. Ook wil de organisatie hen helpen meer het schoolleven te beïnvloeden, waarbij kerken praktische steun zouden kunnen verlenen.

Dr David Landrum van de Evangelical Alliance en auteur van het rapport: “Het is belangrijk er aan te herinneren dat de staat er alleen is om het schoolsysteem overeind te houden. Maar als belasting betalende financiers van de opleidingen zijn primair ouders verantwoordelijk voor de manier waarop hun kinderen worden gevormd. Wij hopen dat het rapport ouders, gezinnen, kerken en lokale gemeenschappen inspireert tot het ontdekken van een krachtiger rol in de opleiding en opvoeding en tot het ondersteunen van het werk van leraren en scholen.

Informeren
“Te vaak hebben christelijke ouders zich alleen gevoeld bij het trachten te sturen van het educatiesysteem”, zegt Landrum. “We wilden ouders beter informeren over wat er gebeurt, ook beter gesteund door de kerken, zodat hun kinderen opgroeien in scholen die hun geloofswaarden respecteren.” In de strijd daarvoor moeten ouders weten dat zij niet alleen staan, vindt hij.

Het rapport geeft op diverse terreinen de rechten en verantwoordelijkheden van de ouders aan, plus de vele mogelijkheden om meer betrokken te raken in het belang van het gehele onderwijs. Volgens Landrum doen zij dat vaak niet, zich niet realiserend wat zij hebben te bieden. “Of dat nu als vrijwilliger in de klas is of bij het stichten van een nieuwe school, er zijn genoeg mogelijkheden voor gezinnen om een substantiële bijdrage te leveren.”


Reageren