#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Boek-muziek-film

Luisteren naar de taal van de Bijbel

Laat je leiden door de woorden die Jezus leerde
Lois Tverberg en Bruce Okkema
Uitgeverij Toetssteen

Recensie: Jacco Stijkel

Klik hier om dit boek online te bestellen!

Veel uitspraken van Jezus zullen we als christenen beter leren begrijpen als we de culturele context van het Israël van Jezus’ leren kennen en vooral het Hebreeuwse denken beter begrijpen. Dat is de overtuiging van Lois Tverberg en Bruce Okkema.

Zij zijn de oprichters van het En-Gedi Resource Center, een centrum voor evangelisch onderwijs. De auteurs behandelen 61 Hebreeuwse worden in acht hoofddelen. Deze acht zijn: Hebreeuwse zienswijzen die ons denken verdiepen, levenslessen, de rijke verbeeldingskracht van de Bijbel, kleurrijke woorden, het belang van familiebanden, inzichten die ons gebedsleven verrijken, hoe dacht men over de Messias en de krachtige woorden van Jezus.

Het boek is zo opgebouwd dat elk van de 61 woorden ongeveer anderhalve pagina tekst toebedeeld krijgt en dat daarna verdiepings- en gespreksvragen volgen. Het doel is de kloof te overbruggen tussen onze westerse cultuur en denkwijze met die van het Hebreeuwse denken van Jezus’ dagen. Daarin zijn de auteurs overigens zeker geslaagd. Tverberg en Okkema hanteren bovendien een heldere schrijfstijl waardoor het boek uitstekend geschikt is voor een breed publiek. De verschillende woorden worden goed uitgelegd, toegankelijk gemaakt en dichterbij gebracht. Ik vind daarmee het boek vooral geschikt voor christenen die nog wat onbekend zijn met de Hebreeuwse context van de Bijbel. Zij zullen komen tot nieuwe inzichten en de Bijbel beter leren begrijpen.

De gespreksvragen na elk woord nodigen je uit om zelf of in een groep studie te doen naar de betekenis van de woorden. Ik vind het goed dat in het boek ook mogelijke antwoorden worden gegeven. Dat maakt ‘Luisteren naar de taal van de Bijbel’ echt een studieboek. Lezers die wel (redelijk) bekend zijn met de Hebreeuwse context zullen zeker met plezier dit boek lezen, maar niet direct het gevoel hebben tot nieuwe inzichten te zijn gekomen. Zo heb ik dat in elk geval zelf ervaren. Mooi vind ik vooral het hoofdstuk over het gebed. Ik ontdek zelf dan weer hoeveel we van de Joodse manier van bidden kunnen leren. Verder zijn er door de hoofdstukken door genoeg momenten waar je even een ander zicht op een Bijbelgedeelte krijgt. Maar zelf miste ik juist op die momenten een extra stuk diepgang.

Kortom, dit boek is met name heel geschikt voor lezers die meer willen ontdekken van de Hebreeuwse context en de Hebreeuwse manier van denken om de Bijbel beter te leren begrijpen. Door de gespreksvragen word je uitgenodigd om in een Bijbelstudiegroep hierover verder na te denken.


Reageren