#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Politiek

ChristenUnie: 10 adviezen tegen abortus

De ChristenUnie zegt de hulpverlening bij ongewenste zwangerschappen te willen verbeteren en heeft tien adviezen voor individuele besluiten over abortus, of het niet afbreken van de zwangerschap gepubliceerd. “Elke afbreking van een zwangerschap is het gevolg van een enorm moeilijke keuze”, zegt de partij.

Het aantal zwangerschapsonderbrekingen in Nederland schommelt elk jaar rond de 33.000. "Dit aantal is en blijft indringend en aangrijpend.” Het ongeboren leven verdient volgens de ChristenUnie nog meer bescherming dan nu het geval is. Zij zegt zich met hart en ziel in te willen zetten om het ongeboren leven te beschermen en de moeder alle hulp te geven die nodig is.

De adviezen:
1. Verstevig de rol van huisartsen en verloskundigen door hen te trainen in counseling bij ongewenste zwangerschappen. Maak voor huisartsen inzichtelijk naar welke instanties zij kunnen doorverwijzen voor professionele counseling. Onderzoek de mogelijkheden voor het door ontwikkelen van de leidraad van Fiom als richtlijn voor huisartsen.
2. Geef vrouwen de mogelijkheid om over het wel/niet afbreken van hun zwangerschap in gesprek te gaan met vrouwen die voor dezelfde keuze stonden.
3.Verbeter de online medische informatievoorziening met daarin feitelijke informatie over een zwangerschapsafbreking.
4. Organiseer de toegang tot een abortuskliniek met counseling vooraf, buiten de kliniek om via andere kanalen (de huisarts of hulpinstanties, als Siriz en Fiom). En bied – voor vrouwen die dat willen - meer psychische hulpverlening achteraf aan. Het afbreken van een zwangerschap is een ingrijpende beslissing die zowel voor- als achteraf de beste begeleiding verdient.
5. Verbeter de aandacht en zorg voor het rouwproces na het afbreken van een zwangerschap.
6. Bied tienermoeders hulp bij huisvesting, financiën, het voortzetten van de opleiding en hulp bij het opvoeden van hun kind.
7. Doe onderzoek naar de vraag naar specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar. Onderzoek hierbij de omvang en effectiviteit van het aanbod van preventie en specialistische begeleiding.
8. Maak landelijke afspraken over de opvang en specialistische begeleiding (ambulante hulp) van tienermoeders. De groep is te klein om deze voorzieningen over te laten aan gemeenten.
9. Verbeter de kennis over anticonceptie en seksuele weerbaarheid bij jonge vrouwen en mannen. Investeer in preventie van onbedoelde zwangerschap.
10. Onderzoek de wenselijkheid om de grens voor het afbreken van een zwangerschap te verleggen, door het vergroten van zichtbaarheid en verbeteren van de toegang tot hulp die aansluit bij hun specifieke wensen.

Reageren


Hubée

15-03-2016 11:23
Goed gefundeerde adviezen om hopelijk te komen tot minder abortussen en minder spijt achteraf.