#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Opinie

Pinksterprediker hekelt charismatische manipulatie

Goedgelovigheid is een van de grote zonden in charismatische kringen. Dat zegt in het Amerikaanse blad Charisma de bekende pinksterprediker Michael Brown, auteur en leider van de Fire School of Ministry. Hij hekelt massapredikers die mensen manipuleren en uit lijken te zijn op geld. Brown schreef een boek in antwoord op ‘Strange Fire’ van John MacArthur, die kritiek heeft op de charismatische geloofspraktijk en wiens boeken in Nederland door Het Zoeklicht worden uitgebracht.

Maar hoewel Brown geenszins de visie van MacArthur deelt, vindt hij dat door het optreden van allerlei kopstukken de charismatische beweging kritiek zelf over zich heen heeft gehaald. Volbloed pinksterman en tongen sprekende Brown, die zich een insider noemt, zegt bedroefd de te zijn over het optreden van veel massapredikers en televisie evangelisten. Hij heeft naar zijn zeggen, wegens de fouten in de pinksterbeweging, zich wel eens ervan afgekeerd. “Maar het getuigenis van het Woord was te duidelijk voor mij om te negeren en het werk van de Geest in mijn leven te sterk om te weerstaan.”

Toch zegt hij zich nu te schamen voor de dwaasheid, de goedgelovigheid, het gebrek aan onderscheidingsvermogen, het onvermogen alles te toetsen aan het Woord, de vleselijkheid, het open staan voor bedrog en oplichterij in de beweging. Zij reikt critici zelf de argumenten aan, vindt Brown, die zegt niet meer naar bepaalde charismatische tv-programma’s te kijken, wegens de corrupte fondsenwerving erin. “Ik zag eens een bekende fondsenwerver gepassioneerd prediken over Jezus in de Hof van Gethsemane, alleen om zijn krachtige boodschap om te zetten in vragen om geld. Wat een weerzinwekkende perversie”, zegt hij.

Iemand met felle kritiek op de charismatische beweging schreef – naar Brown zegt met respect en in liefde – over een door hem op de buis gezien programma. Een ‘profeet’ had in een alom bekend christelijk programma gezegd dat in de volgende maand een verwoestende ramp zou plaats vinden, maar dat iedereen die $ 1000 gaf het onheil zou worden bespaard, evenals hun gezinnen. Een gruwel, zegt Brown, volledig in strijd met de profetische bediening in de Bijbel. “Er zijn tegenwoordig predikers op televisie die werden aangeklaagd voor hun frauduleuze praktijken (zoals het feit dat ze beweren 'woorden van kennis’ te ontvangen over mensen in hun publiek, terwijl de informatie wordt doorgegeven via een verborgen oortje) en toch zijn ze nog steeds in de lucht, harken hun geld binnen en verstrekken ‘getuigenissen’ bij de vleet om hun werk voort te zetten.”

Brown zegt in lichamelijke genezing door God en andere wonderen te geloven, maar waarschuwt tegen de op dit moment alom zegevierende manipulatie, die naar zijn mening een smet op de pinksterbeweging werpen. “Het wordt hoog tijd deze onzin een halt toe te roepen.”

Reageren


Gjalt Teeninga

06-03-2016 08:20
Denk dat er teveel christenen zijn die kijken naar anderen. Zie op naar Jezus en zorg ervoor om een arbeider voor Hem te zijn.

Karel

05-03-2016 12:19
Bij God TV zag ik een dansende en schreeuwende man op blote voeten die de menigte toeschreeuwde: God laat mij zien dat er vier mensen in de zaal zijn die longkanker hebben. Die worden nu genezen! Voor mij is dat christelijke kwakzalverij. Ik geloof daar niets van.

Jan Smit

05-03-2016 11:26
Mijn ervaringen met de charismatische/pinksterbeweging heeft mij ook een dubbel gevoel gegeven. Enerzijds, wanneer je de inhoud van de preek goed op je laat inwerken, merk je dat op de boodschap vaak niets aan te merken valt.

Waar het m.i. fout gaat is wanneer de goede boodschap 'misbruikt' wordt om bijzaken (meestal verkoop van boeken, gebouwen en inkomen voor organisaties) bij de mensen door te duwen. Blijkbaar hebben deze leiders niet voldoende geloof dat onze Here God ook in de financiele noden gaat voorzien.

Bij de ene gaat het wat doorzichtiger dan bij de andere. Maar ik heb net als Brown mij nog meer verbaasd over al die conferentie-gangers en samenkomst bezoekers die dit allemaal (bewust of onbewust) over zich heen laten komen, veelal onder het mom van het 'voelt' wel goed.

Doordat de massa gelovigen niet hun eigen keuzes maken (wat blijkbaar als kuddedieren niet mogelijk lijkt te zijn) en zich van deze praktijken afkeren en zich wenden tot de kleinere samenkomsten c.q. organisaties die daadwerkelijk direct hulp verlenen aan de naasten, daardoor kunnen deze praktijken maar door blijven gaan. Niemand heft zijn stem op, velen morrelen wel wat in de achterste rijen.

De schapen moeten leren zelfstandige keuzes te maken en zich afkeren van mensen met verkeerde praktijken.

Toets alles en behoudt het goede.