#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Kerk

Dominee wegens ‘alverzoening’ uit NG Kerken

Omdat emeritus ds. Jack Plantinga (69) in dat kerkverband de zogenoemde leer van ‘alverzoening’ ziet toegestaan, heeft hij de Nederlands Gereformeerde Kerken verlaten. Hij was lid van de NG-kerk in Kampen. De predikant van die gemeente, ds. Frank Bruintjes heeft laten weten dat gesprekken met Plantinga niets hebben opgeleverd.

Overigens is in de evangelische wereld ook een stroming die zegt dat Christus heel de wereld met God heeft verzoend, maar daarmee niet heel de mensheid behouden is. Dat laatste hangt af van geloof in Hem.

Plantinga constateert dat in de NK-kerken de gepredikte alverzoening hetzelfde is als redding en er te weinig over Gods ‘oordeel’ wordt gesproken. Hij is legerpredikant geweest en docent aan het vorig jaar opgeheven NGK Seminarie.

Volgens hem heeft de valse leer der alverzoening ook de predikanten opleiding in de NG Kerken aangetast. Hij zegt geen verantwoordelijkheid meer te willen dragen voor de ontwikkelingen in dat kerkverband. Ook mist hij ernst in veel preken. In een vergadering van de classis kreeg hij geen steun voor zijn standpunt. Vandaar zijn stap.

Reageren


J. Plantinga

23-05-2016 12:32
Meer hierover op alverzoening.webs.com

12-03-2016 05:39
De informatie in dit artikel is zó summier dat niet beoordeeld kan worden dat er sprake is van alverzoening.
Nu zijn er verschillende varianten van de "alverzoeningsleer". De meest extreme is dat de Satan en zijn engelen en ook de demonen behouden zullen worden.
Maar er zijn ook mensen die menen dat alle mensen behouden zullen worden na een tijdelijke onderkomen in de hel.
Bij beide varianten gaat men volstrekt voorbij aan het offer van Christus. Dat offer is niet zomaar gegeven, het moet je behouden van de hel. Wie denkt dat de hel alleen een goed verwarmde ruimte is waar je slechts tijdelijk verblijft, ziett de ernst van het evangelie en het offer van Christus niet.
Mat. 10:28
En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.