#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Organisaties

Amerikaanse organisatie stapt uit Wycliffe

Een van de drie, onder de koepel van Wycliffe Global Alliance (WGA) opererende, Amerikaanse organisaties op het gebied van Bijbelvertalingen heeft zich daaruit terug getrokken.

De scheidende Wycliffe Associates (WA), een zuster organisatie van Wycliffe bijbelvertalers in de V.S, gevestigd in Orlando (Florida) en een van de grootste organisaties binnen WGA, is actief in 75 landen. “Voor Wycliffe Associates valt over de letterlijke vertaling van Vader en Zoon niet te onderhandelen”, zegt president Bruce Smith, die de beslissing van het bestuur kenbaar maakte. Zijn organisatie werd in 1967 opgericht. Volgens hem zijn er overigens meer redenen voor de afsplitsing. Intussen heeft WA wel plannen een soort open concept voor Bijbelvertalingen beschikbaar te stellen aan kerken en christenen wereldwijd, zodat die suggesties voor vertalingen kunnen aandragen. De kwaliteit zou er volgens WA beter door worden, maar volgens het Nederlands Dagblad trekt directeur Bram van Grootheest van de Nederlandse Wycliffe organisatie dat laatste in twijfel.

Hij zegt zich overigens wel te verbazen over het besluit van WA. In 2013 bemoeide de wereldwijde koepel van Evangelische Allianties zich met de zaak en adviseerde een zo letterlijk mogelijke vertaling van de begrippen ‘God de Vader’ en ‘Zoon van God’ aan te houden, eventueel kon ‘hemelse Vader’ worden gebruikt. Vrijwel alle organisaties, inclusief de Nederlandse, onder WGA waren het daarmee eens. Intussen blijft Wycliffe Associates wel dezelfde naam dragen, waardoor mogelijk de internationale verwarring groter wordt. WA heeft de visie dat in 2025 de gehele Bijbel in alle talen ter wereld is overgezet.


Reageren