#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Achter het nieuws

Opkomen voor vluchtelingen

‘Voor mij is het vanzelfsprekend om vanuit je geloof op te komen voor vluchtelingen’

Door Jacco Stijkel

Het lot van vluchtelingen dichtbij en ver weg. Dat raakt Mirjam Harink (17). Sinds een half jaar is nu jeugdambassadeur voor de vluchtelingen. “Belangrijk is dat jongeren zich bewust worden van het vluchtelingenprobleem. Je ogen ervoor sluiten is geen optie. Vanuit mijn geloof is het vanzelfsprekend dat ik opkom voor kwetsbare groepen als vluchtelingen.”

De goedlachse Groningse werd jeugdambassadeur vluchtelingen door het winnen van een wedstrijd van de Nationale Jeugdraad (NJR). “Je moest een essay van 500 woorden schrijven waarin je je ambities en dromen vertelde én wat het voor je zou betekenen als jij een vluchteling zou worden. Nou, dat heb ik toen gedaan. De jury koos mijn essay uit. En nu mag ik een jaar lang als jeugdambassadeur op pad.”
Mirjam heeft eigenlijk altijd al veel met vluchtelingen gehad. “Ik ben geboren in het Afrikaanse land Congo. Mijn ouders werkten daar voor de Verre Naasten (de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, red.). Later werd mijn vader directeur van Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Voor mij is het vanzelfsprekend dat je je voor kwetsbare anderen inzet.”

Gastlessen
Als jeugdambassadeur voor de vluchtelingen is het Mirjams voornaamste taak om gastlessen te verzorgen op scholen. Zowel op het voorgezet onderwijs, als mbo en hbo. “Ik vind dat jongeren zich goed bewust worden van de vluchtelingencrisis. Zestig miljoen mensen zijn op de vlucht en het worden er alleen maar meer. Wat ik heel erg vind is dat politici en ook andere mensen zomaar wat roepen. Dat als er een azc komt vrouwen niet veilig meer over straat kunnen bijvoorbeeld. Met de gastlessen probeer ik juist jongeren goed over dit probleem te laten nadenken en met steekhoudende argumenten te komen. Natuurlijk begrijp ik de angst wel. Die is deels ook wel terecht. Maar kom dan wel met goede argumenten. Eerst nadenken, dan pas iets roepen.”

Verhaal van vluchteling
Mirjam geeft de gastlessen als jeugdambassadeur van de NJR en bovendien als vrijwilliger namens Vluchtelingenwerk. “De leerlingen komen met vragen als: ‘waarom gaan de vluchtelingen niet naar Rusland, dat is toch een heel groot land?’ Of: ‘waarom is er niet meer opvang in de regio?’.  Ik kan dan vertellen dat de landen rondom Irak en Syrië al overvol zitten met vluchtelingen en dat Rusland politiek gezien niet kan.” Ze merkt dat in het algemeen jongeren best open staan voor vluchtelingen. “Weet je, ik kan wel een verhaal houden, maar vaak vertelt ook een vluchteling zijn verhaal in de klas. Dan horen de leerlingen uit eerste hand hoe groot de problemen zijn en wat een vluchteling meemaakt. Dat maakt altijd veel indruk. Ook op mij. Want dan krijgt het probleem een gezicht en kun je je veel beter voorstellen hoe het echt is als je vluchteling bent.”

Alles hangt samen
Mirjam stoort zich aan de harde taal die mensen hebben als het om vluchtelingen gaat. “Net alsof zij geen mensen met rechten zijn zoals jij en ik. En met zogenaamde oplossingen komen als de grenzen dicht. Dat lost helemaal niets op en het kan niet eens, maar ja met zulke oneliners scoor je wel goed bij een groep mensen. Ik begrijp ook niet dat we de vluchtelingencrisis niet gezamenlijk als Europa kunnen aanpakken. Er wordt maar gepraat, soms afspraken gemaakt maar die worden dan niet nagekomen. Ook wordt het als een probleem op zich gezien, maar tegenwoordig hangt alles met elkaar samen. Het gaat dan niet alleen om het stoppen van de oorlog in Irak en Syrië en het bestrijden van IS, maar ook de aanpak van armoede wereldwijd. Als we daar niets aan gaan doen, blijven de vluchtelingen komen. Neem klimaatverandering. Heel mooi hoor zo’n klimaattop in Parijs, maar wat wordt nu concreet gedaan? We weten dat Bangladesh nu al enorm wordt bedreigd door overstromingen. Dit wordt alleen maar erger. En wat gebeurt er dan? Mensen pakken hun koffers en gaan op de vlucht. Dat betekent dus dat we nù met dit probleem in Bangladesh aan de slag moeten en niet pas als de mensen bij ons op de stoep staan.”

Kortzichtigheid
Mirjam maakt zich duidelijk druk over zoveel kortzichtigheid en onwil. “We kennen allemaal de beelden van vluchtelingen die verdrinken op de Middellandse Zee. Dat heeft ermee te maken dat vluchtelingen niet met het vliegtuig mogen reizen, want als vliegtuigmaatschappijen een persoon zonder de juiste documenten toelaten, moeten zij alle kosten, bijvoorbeeld de eventuele terugkeer, vervolgens betalen. En ik snap ook niet waarom vluchtelingen niet mogen werken. Dat bevordert hun integratie in de maatschappij en bovendien gaat het de verveling in azc’s tegen en daarmee veel problemen. Ik vind het heel erg dat ik zo vaak zie dat geld belangrijker is dan mensen.”
Mirjam weet dat de vluchtelingen die naar Europa komen, vaak juist de mensen zijn die relatief rijk zijn. “Vluchten kost veel geld. De arme mensen blijven daar of in de opvangkampen in de regio. Ja, helemaal mee eens dat we als christenen zeker ook aan deze groep mensen moeten denken. Dat is nu vaak een vergeten groep omdat we heel erg gefocust zijn op onze eigen landje.”

Geloof
Voor Mirjam is het inzetten voor vluchtelingen het in praktijk brengen van haar geloof. “Ik vind het belangrijk dat je je inzet voor de ander. Ik zie het als een opdracht. Jezus deed het ons voor: hoe Hij zich heeft ingezet voor anderen. Bovendien geeft de Bijbel duidelijk aan dat we oog moeten hebben voor vreemdelingen. Eigenlijk voor iedereen, en daarmee zeker ook voor vluchtelingen.”

Reageren


Otto

07-10-2016 07:40
7 Oktober 2017 Orthodox-Joodse school de ''Cheider'' in Amsterdam-Buitenveldert staat al onder bescherming van een mobiele politiepost, maar dat is in deze tijd niet genoeg, dus is er nu een enorm stalen hek opgetrokken. 6 Oktober 2017 Europarlementarier Belder van de SGP zegt dat er veel gevluchte Syriërs zijn die Jodenhaat meegenomen hebben naar Europa, en hij verteld dat Europa niet mag weg kijken. Welkom vluchteling christelijk Nederland staat met de armen open voor de moslimvluchteling, want het is allemaal zo erg, en als de moslimvluchteling eenmaal in Nederland is zeggen zij heel onbarmhartig wegwezen joden, jullie horen hier niet thuis, en christelijk Nederland zwijgt. Niemand hoor je hier over de ook niet in de meeste kerken/evangeliegemeentes over de Jodenhaat, maar wie Gods verbondsvolk aanraakt raakt God aan, want Israel is zijn oogappel!! Dit Nederland moet volkomen achter Godsverbondsvolk gaan staan, en al die anti Israel moslims weren uit Europa, en Nederland. Juist van christelijk Nederland had ik zoveel actie verwacht ten goede van de joodse medelanders, dit is toch een totale schande, dat de Joodse scholen/synagoge zo beschermt moet worden, door al die moslimimmigranten, die in ons land toegelaten worden. Dit is puur de antichrist binnenhalen, maar God heeft in Zacharia duidelijk gesproken over landen die zich keren tegen Israel, en wij in Nederland moeten geen zegen verwachten, als wij als christelijk Nederland zo met de joodse medeburgers omgaan laat dat vooral goed tot ons doordringen, want God zal niet toestaan, als wij zo met zijn verbondsvolk omgaan. In 1940 kregen de Joden overal de schuld van, en nu krijgen wij weer een herhaling van zetten, door de instroom van moslimmigranten die ook de Joden als kwaad zien, en heel christelijk Nederland zwijgt, echt een schande een diepe schande dat dit toegelaten wordt. Kom eens aan een Moskee, dan staat heel Nederland op zijn kop, dan komen er marsen voor de moslims ook nog gesteund door SGP/CU (Den Haag) maar zie je een protestmars voor de Synagoge die constant beveiligd moet worden nee daar hoor je de christelijke politiek niet over, ga vooral zo door, maar God zal zijn verbondsvolk naar Israel toehalen, en niet onschuldig houden die zijn volk zo in de steek gelaten hebben. Israel Gods zegen bid ik U toe, en ik hoop met mij vele christelijke Nederlanders, dat God ons van onze dwalingen zal genezen, en ons als land achter Israel zal scharen.

Hans

20-03-2016 11:45
Exodus 23:33 Haal geen vreemde volkeren in huis met hun goden,denk niet dat u er tegen bestand bent,het zal u een valstrik zijn.Toch wel gek dat christelijke hulpverleners deze tekst niet kennen.Helaas kent blijbaar haast niemand de geschiedenis van de moslims en de opdrachten die in de koran staan.Wij vechten al 1400 jaar tegen ze waaronder vele graven van Holland die op kruistocht gingen om de verloren gebieden te heroveren.Het middeoosten,het hele middenlandse zee gebied was christen gebied voordat Mohammed en zijn nakomelingen op krijgstocht gingen.Eerst gingen ze oostwaards,zelfs tot China.Toen werden binnen 50jaar het middenoosten,Noord Afrika en het
Iberisch schiereiland veroverd.Als frankenkoning Karel Martel ze niet verslagen had bij Poitiers in Frankrijk(zo ver waren ze al)hadden hier nu de koran.In 1683 werden ze bij Wenen gelukkig verslagen door Poolse ridders.
Helaas moesten op de Balkan de christenen kiezen voor de dood of islam.Vandaar dat de Hongaren Polen en Tchechen hun grenzen sluiten.Nu hoeven de moslims geen strijd te voeren om de wereld te veroveren,we laten ze zo binnen marcheren,allemaal strijdbare jonge mannen die eigenlijk hun eigen land zouden moeten beschermen.De moslimoorlogen hebben al anderhalf miljard slachtoffers gemaakt.Zoek maar op Wikipedia,alle moslimoorlogen,en schrik je te pletter.
Theo

13-03-2016 03:15
Mirjam is een leuk meisje en het is bewonderenswaardig om gelovig idealistisch te zijn maar helaas is ze erg naïef en laat zich meeslepen met de "Groenen " die moeder aarde willen redden op de " yes we can" menselijke methode van Obama . Ze zou zich wat meer moeten verdiepen in wat de Islam eigenlijk inhoudt en zich meer af moeten vragen WWJD! Het is inderdaad zo dat wij als christenen onze vijanden lief moeten hebben . Dit houdt echter niet in dat wij de aanhangers van een duivels systeem - de Islam is het grootste en gevaarlijkste anti-christelijke systeem wat er bestaat - moeten verwelkomen in onze ( helaas voornamelijk in naam ) christelijke landen . Dit veroorzaakt , strijd, chaos en uiteindelijk de ondergang van Europa . De moslims net als Hitler hebben luid en duidelijk gezegd wat ze van plan zijn en dat is niets minder dan de WERELDHEERSCHAPPIJ ! Echte vluchtelingen helpen ? Ja natuurlijk ! Het paard van Troje binnenhalen ? Nee natuurlijk niet ! Dat is ook beslist niet christelijk maar gewoon dom ! Denk daar eens goed over na lieve Mirjam voordat je je afkeer uitspreekt over mensen die het met jouw visie niet eens zijn .

Jan Cees van Velden

12-03-2016 11:59
Mirjam lijkt niet alleen uiterlijk maar ook qua inzet op haar vader. Geweldig om al om deze jonge leeftijd op deze manier van je geloof, ik ben zelf niet gelovig,
en je overtuiging uit te kunnen en mogen komen.