#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Overdenkingen

Sleutels tot ware aanbidding

Dit artikel wordt u aangeboden onder redactie en verantwoording van het Zoeklicht.

Door Martin Penning

Wat betekent het leven met een Bijbelse toekomstverwachting voor het hier en nu? Allereerst maakt het de zendingsopdracht actueel en persoonlijk: ben je in het dagelijks doen en laten een getuigen van Christus? Om dat te bereiken, is een leven in aanbidding nodig. Martin Penning schreef hierover een serie van drie artikelen in Het Zoeklicht, hier een samenvatting.

Aanbidding begint bij God
Aanbidding is dat wat zich afspeelt in ons hart als we God eren in onze zang, in onze gebeden, in ons luisteren naar Zijn Woord en in onze toewijding aan Hem. Aanbidding in het christelijk leven is als benzine in een auto. Het heeft te maken met de kern, de essentie van het christenleven. In de Bijbel leren we dat dankbare, toegewijde en eerbiedige aanbidding de normale bezigheid is van diegenen die in de aanwezigheid van God verkeren.

Centrum van aanbidding
Helaas is vandaag de dag veel aanbidding niet gericht op God, maar mensgerichte aanbidding, gericht op het gevoel. We zijn meer bezig met onze eigen behoeften en verlangens tijdens aanbidding, dan dat we gericht zijn op de heerlijkheid van God.
De Heere Jezus is niet alleen het centrum van Gods grote reddingsplan, maar Hij behoort ook het centrum van onze aanbidding te zijn. Als je met je hart het heerlijke verlossingswerk van de Heere Jezus belijdt en als je weet dat je niet meer onder het oordeel van God valt, heb je alle reden om Hem vanuit het diepst van je hart te aanbidden.

Gered om te aanbidden
Veel mensen geven zich geheel aan de wetenschap, religie, muziek of sport. Maar als we ons geheel geven aan het aanbidden van God, wordt het afgedaan als overdreven en fundamentalistisch. Toch geeft het oprecht kennen van God een reactie tot aanbidding. Door het volbrachte werk van de Heere Jezus is er intimiteit met God en kunnen we ons overgeven aan echte aanbidding. God wil ons hart zo vormen, dat wij Hem alleen aanbidden en bewonderen, omdat Hij het waard is.
Als je op zondag in de dienst de Heere hebt aanbeden in de dienst, wat gebeurt er dan van maandag tot en met zaterdag? Als we maandag weer overgaan tot onze wekelijkse activiteiten, is het goed om ons bewust te zijn van de aanwezigheid van God. Wat is het mooi als de christelijke huisvrouw op maandag een leven van aanbidding laat zien in haar gezin. Of de christelijke politieagent die een leven van aanbidding leeft in het werk wat hij doet. De juffrouw voor de klas een leven van aanbidding aan de kinderen laat zien. God wil dat we in ons dagelijks leven een leven van aanbidding leven.

Twee manieren van aanbidding
In de gemeenten zijn twee soorten van aanbidding te herkennen. Er zijn gemeenten die veel nadruk leggen op lofprijzing en aanbidding met als gevolg dat de woordverkondiging en het onderwijs in het nauw komen. Er is binnen deze samenkomsten veel plaats voor enthousiasme, maar weinig aandacht voor Gods Woord. Gods geopenbaarde wil vinden wij in Zijn Woord. God spreekt door Zijn Woord en de muziek ondersteunt het gesproken woord. Luther heeft gezegd: “Muziek is het dienstmeisje van het Woord.” Muziek brengt ons niet bij God. Het is ook niet de bedoeling dat muziek emotie oproept, zodat we denken Gods aanwezigheid te voelen.
Aan de andere kant zijn er gemeenten die stevig vasthouden aan doctrines en orthodoxie, maar het vuur en het ware geloof is niet aanwezig. Zij kennen de waarheid, maar ze worden er niet enthousiast van en komen niet tot aanbidding. De waarheid raakt mensen niet in het hart.
Ware aanbidding ontstaat als de Heilige Geest onze menselijke geest in beslag neemt. Door ons geloof in de Heere Jezus kunnen we de Heere aanbidden, omdat we kinderen van Hem zijn. Kom jij tot je doel in dit leven? Ben jij door wedergeboorte een aanbidder van God geworden? Is jouw denken, spreken en handelen gericht op de eer van God? Leef je een leven van aanbidding?


Reageren