#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Boek-muziek-film

Film: Eens waren wij slaven

Rond het leven van de Here Jezus zijn allerlei geromantiseerde verhalen geschreven. Ook deze korte film is zo’n verhaal rond Zijn arrestatie en kruisiging. Deze film geeft een heel realistisch beeld van de gebeurtenissen.

Door Marco van Putten

Klik hier om deze DVD online te bestellen!

Zeloten
Het leven van Zeloten – Joodse vrijheidsstrijders tegen de Romeinen – worden naast dat van de Here Jezus gezet. Het geeft een goed beeld over hun strijd en hoe zelfs heel gelovigen Joden Zeloot konden worden. Zij willen niet langer slaven van de Romeinen zijn. Toch komt één van hen diep onder de indruk van de Messias Jezus.

Pésach
De titel van de film is een bekend citaat uit de Seder; de formulier tekst die gelezen wordt tijdens de viering van het Pésach. Dit Joodse feest is vanuit het Nieuwe Testament bekend als Pascha (Lc 22:1). Het is de Hebreeuwse naam voor het belangrijke herdenkingsfeest (Ex 12:14), waarin de Voorbijgang van de engel van God door Egypte centraal staat. Dit leidde tot de Uittocht van de Joden uit dat land. Het gebeurde circa 400 jaar nadat God dit aan Abraham had gezegd dat dit zou gebeuren (Gn 15:13). In de jaren ervoor was de Farao van Egypte bang geworden dat de Joden in zijn land te invloedrijk zouden worden en had ze tot slaven gemaakt. Echter, God ging daardoor de Joden nog meer zegenen. De Farao reageerde hierop door de slavernij van de Joden te verzwaren tot martelarij aan toe. Totdat God de profeet Mozes naar hem zond en hem opdracht gaf Zijn Volk te laten gaan…

Evaluatie
Het is jammer dat deze film kort is, want het dramatische verhaal is heel meeslepend, met heel mooie filmische momenten. De acteurs hebben een heel Hebreeuwse manier van gedrag. Het was dan nog mooier geweest als ze ook de toen gangbare taal hadden gesproken. Alleen wordt het dan minder makkelijk te volgen. Belangrijk is dat het Paasfeest met deze film ook in verband wordt gebracht met de Joodse oorlog die enkele decennia later losbarste in het Judese land en vooral in de hoofdstad Jeruzalem, waar zich deze film afspeelt. De film heeft een sterk Hebreeuws karakter. Door deze ingrediënten komt de Here Jezus in een eigentijds beeld te staan.

Het is grappig dat in een scene een van de zeloten, die de hoofdrol speelt, een ‘Palestijnse’ sjaal om heeft in de synagoge.
Historisch correct is de afbeelding van de Herodiaanse Tempel, die in veel films over de kruisiging niet juist of helemaal niet wordt afgebeeld.
Niet alleen komt de Seder een aantal maal in de film aan de orde, maar er worden interessante vergelijkingen gemaakt met bekende Bijbelteksten die ook betrekking kregen op het lijden van de Here Jezus.
Kortom, een echte aanrader als Paasfilm, maar ook voor andere momenten.

Once we were slaves, Hoe wanhoop verandert in hoop, Hart van Pasen 2016, NEEMA Media B.V., 2016, c.30 minuten, €2,99, ISBN 9789492189226.


Reageren