#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Opinie

‘Islam is een ziekte’

“De islam is een vreselijke ziekte.” Dat zegt de uit Egypte afkomstige Shawkat Hanna in Opwekking Magazine. Hij is lid van Pinkstergemeente Sjaloom in Heerhugowaard en al 30 jaar in Nederland. Volgens men doen Nederlandse moslims wel wat, maar te weinig voor vluchtelingen. En alleen voor bezoekers van de moskee.

“Veel moslims komen zo tot de ontdekking dat er geen liefde is binnen de islam”, zegt hij. “Het grote verschil tussen de islam en het christelijke geloof is dat onze God één en al liefde is. Jezus zegt zelfs dat je je vijanden moet liefhebben.”

Hij zegt de Koran in zijn jeugd en later tijdens zijn studie theologie te hebben bestudeerd. En volgens hem maken arrogantie, haat zaaien, moord en doodslag vast onderdeel uit van de islam. “Ik houd van iedere moslim, maar de islam is een grote vijand van ons allemaal, van de hele wereld.”

Hanna heeft de stichting Salam4u (vrede voor jou) opgericht, die zich inzet voor Arabisch sprekenden en vluchtelingen. Sinds een gevangenis in Heerhugowaard, vlak naast het gebouw van zijn gemeente, werd ongebouwd tot azc komt hij er geregeld. De mensen hebben er doorgaans een verschrikkelijk verleden achter de rug van oorlog, verkrachting, uitbuiting en een onmenselijke vluchtroute, meldt hij.

Reageren


de Groot René

05-04-2016 09:58
Voor ieder die een goed beeld wil krijgen van de Islam, de wortels, de werkelijke bedoelingen, enz., lees het zojuist uitgekomen boek van Nabeel Qureshi (een fanatieke ex-Moslim) 'Answering Djihad, a better way forward'. Voor ieder die zijn getuigenis wil lezen (echt een eye-opener): 'Searching Allah, finding Jesus'. In een periode van drie jaar komt hij, stap voor stap, door het bestuderen van niet alleen de Koran, maar ook de oudste koranitische litteratuur, tot de overtuiging wat de Islam werkelijk is. Tegelijkertijd komt hij door gesprekken met een christen tot het inzicht dat Jezus de Enige is.
Veel christenen hebben geen idee wat de Islam werkelijk is, en denken soms nog vaag dat 'Allah' en 'God' (YHWH) dezelfde zijn. Fout! In deze tijd moeten we ons wapenen met de waarheid, en tegelijkertijd het gebod van Jezus navolgen: 'hebt uw vijanden lief'. De Koran roept op tot geweld en moord. Jezus zegt 'keer hen de andere wang toe'.

The Bert

13-03-2016 06:05

Het islamitische religieuze systeem is onder verdenking van aanzetten tot moord. De salafistische boodschap om de opdrachten van de Koran letterlijk uit te voeren lijkt vergelijkbaar met een posthypnotische opdracht.
(The posthypnoticorder is an order (suggestion) the hypnotist has planted in the client's subconscious. It is triggered by a certain sign or signal from thehypnotist. These signs can vary and are, of course, adjusted to different circumstances.)
Preken van imams, die de opdracht van de Koran vertolken, werken als een posthypnotische trigger. Zo lopen moslims gevaar of zij nu meer en minder ontwikkeling hebben, te worden aangegrepen en te veranderen tot psychopathisch moordenaar. De weg naar het moslimparadijs voert voor de jihadist via deze moordpartijen. De angst die dit mateloze geweld te weeg brengt veroorzaakt stromen vluchtelingen. De oorzaak van het geweld ligt in het islamitische geloof.
Ieder bericht van het doden van mensen, joden, christenen of moslims door jihadisten is een aanklacht tegen de islam. De islam zoals in de Koran verwoord, geeft vorm aan de identiteit van haar gelovigen.
Het gevolg lijkt dat moslims, die deze gruwelijke kant van de islam ontdekken, meer open staan voor het evangelie van Jezus Christus

https://www.youtube.com/watch?v=kR9m6SR6wy4
Lebanese Muslim Who Hated Christians and Jews Met Jesus / From Jihad to Jesus - Jerry Rassamni

_________________
Jezus, in het Hebreeuws Yeshoea, betekent van God is het heil, God redt. Jezus maakt zijn naam waar.


Meld dit bericht

jan

13-03-2016 04:05
Abe d J. bedankt voor uw aanvulling/correctie. waar ik intolerant schreef had tolerant moeten staan.

Abe d J

13-03-2016 02:32
Islam is satanisch!
De woorden tolerant en respect komen niet uit de bijbel.
Ze komen voort uit de misleiding via de Verlichting, humanisme, en feminisme en leiden al jaren tot zielse mensen in anarchie. (legale abortus, prostitutie etc)
God's GENADE is geestelijk en niet ziels!
De bijbelse wetverachting(Mat. 24) wordt meer en meer zichtbaar door God's Geest.
moslims(=persoon, die zich onderwerpt!) zitten gevangen in de leugens van de islam(=onderwerping), en hadid.
islamieten zijn zondaren en hebben Jezus nodig, anders gaan ze naar de hel!

Kinderen van God...wijs, ja zelfs ongevraagt, naar Jezus als redder van zielen, halleluja.

Shalom.

jan

13-03-2016 11:06
Yvonne v.d. P moeten wij niet tolerant zijn vraagt u. Moet de Heer tolerant zijn? Hoe vaak komt u tegen dat Hij tolerant was tegenover weerstand om Zijn woord aan te nemen? of tegenover zonde? of tegenover leugens en misleiding? En moeten Christenen daar dan tolerant over zijn? Is dat liefde voor de vijand als je die willens en wetens misleid laat blijven? Hebben wij de waarheid in pacht? Dat klinkt zo aanmatigend, arrogant, maar als Jezus Heer van uw leven is, heb je de Waarheid toch in pacht? Nee niet in pacht, maar het is dan je eigendom.
Intolerant zijn is dat een Bijbelse opdracht? Nee het is in het denken en spreken ingeslopen. Het beperkt de Waarheid. Of willen we die niet kennen?

Breus Blom

12-03-2016 04:31
In een islamitisch land word je geboren als moslim. Als je je bekeerd als moslim ben je je leven niet zeker, word je verbannen of zelfs vermoord. In vele (moslim)landen worden kerken bestormd, vernield. Hier in Europa waar ook moslims wonen word een moskee gebouwd en worden ook bedreigd door niet moslims. Ben zelf christen en denk dat we als christen meer bagage moeten krijgen om moslims over Jezus te vertellen. Verder ben ik van mening dat we allemaal wereldwijd veel meer moeten bidden voor de vervolgde kerk en hun vervolgers wat ook een opdracht is voor ons. Gebed is ons machtigste wapen als Christen. Waar we denk ik voor op moeten passen is te veroordelen.

Theo

12-03-2016 02:10
Deze man heeft 100% gelijk. Islam is pure zonde en het absolute tegendeel van het christendom . Hoe kan het zijn dat zovele zich noemende christenen dit niet ( willen ? ) inzien . Dit is totale verblinding door de tegenstander . Christenen open toch eindelijk de ogen ! Vijanden betekent niet de Islam ( isten) liefhebben . Jezus haat het kwaad ! Niet de zondaar . Sodom en Gomorrah werden vernietigd ! Jezus zei niet tegen Abraham , het valt wel mee. Er waren zelfs geen 10 rechtvaardigen !

Yvonne v.d. P.

12-03-2016 11:40
Dat is nogal radicaal! Waarschijnlijk heeft deze man slechte ervaringen. Er is toch een groot verschil tussen normale islamieten (of heten die moslims) en de IS??? Moeten wij als christenen niet tolerant zijn? Dat vraagt m.i. de liefde! Toch....