#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Binnenland

‘Waakzaam met handoplegging bij voorbede’

Met handen opleggen, of gewoon een hand op de schouder leggen, bij mensen die men niet kent, moet de gelovige voorzichtig zijn. Dat zegt ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht in reactie op de vraag van een lezer, die – op advies van zijn gemeente – deelnam een ‘cursus bidden’ van New Wine.

De cursusleidster moedigde de deelnemers (overigens vooral vrouwen) aan in tongen spreken, tijdens voorbede elkaar de handen op te leggen en zich in een kringsessie open te stellen voor Gods Geest om iets aardigs over een ander te zeggen. De vragensteller constateerde een laag Bijbels gehalte en een hoog emotioneel niveau.

In tegenstelling tot wat New Wine adviseert (de hand op de schouder van een ‘cliënt’ te leggen) vindt ds. Niemeijer dus dat men daarmee voorzicht moet zijn. Hij verwijst naar de brieven van Paulus aan Timotheüs en Titus, waarin hij de opdracht geeft in alle steden waar gemeenten zijn ontstaan oudsten aan te stellen.

Met daarbij kwalificaties waaraan oudsten moeten voldoen. Primair heeft Paulus’ oproep niet overijld iemand de handen op te leggen daarmee te maken, denkt Niemeijer. “Door het aanstellen van verkeerde oudsten, krijg je ook deel aan de zonde die daardoor in de gemeente ontstaat. Ook met het leggen van je hand op de schouder van een ander bij de voorbede moeten we waakzaam en soms terughoudend zijn. Maar al te nauw verbinden we ons fysiek met elkaar, waardoor we ons openstellen voor de invloedsfeer van demonische machten waarmee de ander besmet zou kunnen zijn. Bij mensen die we niet kennen, dienen we uiterst voorzichtig te zijn om hen de handen op te leggen of eenvoudigweg hen de hand op de schouders te leggen. We weten niet met wie we ons op deze manier verbinden. Het zou zo maar kunnen zijn dat je deel krijgt aan de zonde van de ander en besmet wordt met zijn of haar onreinheid.”

Reageren


Esther

13-03-2016 05:57
Helemaal mee eens. Al meer mensen dit zouden begrijpen zou er een stuk minder ellende zijn. Het is echt een sleutel dit. Om naar een hoger niveau te gaan moeten we bereid zijn God te gehoorzamen. Ik heb vele getuigenissen gehoord over de ellende die overijlde handopleggingen met zich meebrachten. Maar de meeste ''christenen'' vinden dit onzin en doorgeslagen denken etc. Jammer. Zou Jezus dat bedoeld hebben met 'ziende blind en horende doof''?

Karin

12-03-2016 05:37
Jezus heeft velen de handen opgelegd... Ook demonisch belaste mensen. Hij raakte hierdoor niet demonisch besmet. Demonen hebben alleen vat op je als je denkt dat ze dat zomaar kunnen doen. Je kunt een aanval van demonen gewoon weerstaan door de helm van het heil op te zetten en het zwaard van het Woord te gebruiken. wanneer jij na het bidden met een dmonisch belast persoon ineens hoofdpijn krijgt, kun je dat gewoon wegsturen in Jezus Naam en proclameren dat je een kind van God bent en als zodanig bevrijd van de duisternis. Mijns inziens heeft dhr. Niemeijer een te groot ontzag voor demonen. Hij geeft satan te veel eer.

Eric

12-03-2016 05:29
Niemeijer heeft hier weldegelijk een punt.
Natuurlijk bedoelde Paulus met zijn waarschuwing dat OUDSTEN niet overijld de handen moesten opleggen.

In sommige "vrije gemeenten" (ik noem liever geen namen) is het gebruikelijk dat Jan en Alleman zich bemoeit met het bidden voor anderen, waarbij ze allen hun handen leggen op iemand. De confident die door deze mensen de handen opgelegd krijgt, kan demonisch gebonden raken.

In samenkomsten van Todd Bentley en bij de Toronto "Blessing" loop je kans demonen op te lopen.

Een vrouw die in een Bijbel Bookshop stond, kreeg bezoek van een heks. Deze heks deed alsof ze hulp nodig had. Met een arm om deze heks bad de vrouw met haar. Ze kreeg daarna last van hoofdpijn en vreemde gedachten. Christenen zijn naïef. Jezus zei dat de kinderen van deze wereld ten aanzien van hun geslacht met meer overleg te werk gaan dan de kinderen van het licht. Dit bedoelde onze Heer niet als compliment. De Heer zei dit weliswaar in een andere context, maar het geldt ook voor het feit dat christene onachtzaam zijn en menen dat alles uit God is, zonder de dingen te toetsen of met wijsheid te handelen.

Irma Essers

12-03-2016 02:15
Echt verschrikkelijk deze gedachte van Theo Niemeijer! Ik vraag me af wie/wat daar achter zit. Je kunt alleen negatiefs van anderen overnemen als je zelf niet positief genoeg bent. Dus.......

Kees!!!

12-03-2016 11:34
Is dit niet een beetje overdreven? Mag ik mensen nog wel een hand geven? Waarom hebben wij christenen een neiging naar het extreme? Laten wij maar gewoon doen!