#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Opinie

De hemel lijkt uit…

Christenen praten niet zoveel meer over de hemel en hun woning daar. Dat zegt Yme Horjus in Het Zoeklicht. “Het is net alsof dat wat is vervaagd”, vindt hij. Misschien heeft men het op aarde wel te goed en kreeg het materialisme gelovigen zo te pakken dat de die hemel eigenlijk niet meer zo nodig hoeft, voegt Horjus er aan toe. Goed, er staat wel in de Bijbel dat christenen geen blijvende stad op aarde en wel een toekomstige hebben, maar daar spreken zij kennelijk weinig over.

“Ik denk dat het algemene levensklimaat van dien aard is dat wij hiermee niet meer zo gemakkelijk voor de dag komen. En van het een komt het ander. We praten er maar niet over en we houden vervolgens op om er over na te denken. Ik denk dat het waar is dat er zelden of nooit meer in het christendom iets doorbreekt van enthousiasme, van geestdrift voor de hemel. We beschouwen het vaak als een onderwerp van oude mensen in verzorgingstehuizen. Veel predikanten zullen op zondag dat thema niet aan de orde stellen”, schrijft hij. En op begrafenissen halen predikanten het onderwerp vaak maar terloops aan. En toch hoort het bij de klassieke christelijke toekomstverwachting, zegt Horjus. Als volgens Johannes in Openbaring de straten daar al van goud zijn, hoe zullen dan de huizen wezen, vraagt hij zich af.

Reageren


waldens

17-03-2016 12:57
Maar het zijn toch Yme Horjus en zijn collega's die de afgelopen 5 jaar in Nederland op de kansels hebben gestaan ?

Zo priester, zo volk toch ?

Wanneer gaan Yme Horjus en zijn collega's zich eens afvragen of zij zelf het niet zijn die met 2 voeten in de aardse klei leven omdat hun volk hetzelfde doet ?

frits

16-03-2016 08:48
De Hemel is IN wie geloven

ina verwer

16-03-2016 07:38
lieve onbekende achterneef heel goed het is geen wonder dat de kerken leeg lopen het is allemaal zo slap ga maar weer is op zoek naar wat anders vriendelijke groeten ina verwer met dank iv