#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Opinie

‘Tijd voor reformatie charismatische beweging’

De Pinksterbeweging en de charismatische beweging in het algemeen mag dan in de ruim een eeuw van haar bestaan wereldwijd redding, genezing en geestelijke kracht voor honderden miljoenen mensen hebben gebracht, zij werd ook geteisterd door extreme leer, tegenslagen en schandalen. Dat zegt de bekende prediker en auteur Mel C. Montgomery.

Minstens dertig jaar dringen charismatische leiders er bij gelovigen op aan te bidden voor een grootse opwekking, die genezing van kwalen met zich mee zal brengen, zegt de auteur. "Als dertig jaar bidden niet heeft gewerkt, stop er dan mee en begin gewoon te veranderen.“

Montgomery roept op tot een reformatie van de charismatische beweging. "Wij moeten van gevoel naar feiten gaan. We moeten ons afkeren van extreme leerstellingen en van de mentaliteit die toestaat dat zulke leringen floreren.” De eerste stap voor hervorming van de beweging is volgens hem te onderzoeken welke charismatische leringen Bijbels zijn en welke niet. Hij geeft zeven aanknopingspunten om leerstelligheden op dat punt te beoordelen. Ze zijn te vinden in zijn boek ‘The Seven Laws of Balance: How to Judge Teachings and Ignite a Charismatic Reformation’.

Volgens het Amerikaanse Charisma News is Montgomery een ‘Geest vervulde’ pastor. De auteur zegt dat in 1517 gelovigen zich begonnen te ontdoen van de ketenen van religieuze tradities en on-Bijbelse leer. “Nu, 500 jaar later, wordt het tijd de charismatische van ons af te werpen.”


Reageren