#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Waarom Jezus’ benen niet gebroken werden

In de Bijbel vind je honderden voorspellingen over de geboorte, het leven en sterven van Jezus die stuk voor stuk zijn uitgekomen. De gebeurtenissen rond de laatste achttien uur van Jezus’ leven zijn eeuwen van tevoren voorspeld. De belangrijkste profetie over het sterven van de Here Jezus vind je in Psalm 34:21: ‘Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.’

Door Wilkin van de Kamp
 
Na de geseling lag Jezus’ rug helemaal open zodat je de pezen en spieren kon zien. De Bijbel zegt: ‘Zijn verschijning was onmenselijk geschonden, en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind’ (Jesaja 52:14, WV). Jezus hing aan het kruis als een brok rauw vlees. Zijn eigen moeder herkende Hem niet meer. Wat maakt het dan nog uit of Jezus’ benen wel of niet gebroken zouden worden?
 
De Joodse leiders vroegen aan het einde van de dag de Romeinse gouverneur de kruisiging te beëindigen door de onderbenen van de veroordeelden met een ijzeren staaf te verbrijzelen. Meestal stierf het slachtoffer dan binnen een kwartier, omdat hij zijn lichaam niet langer kon opdrukken om zijn armen te ontlasten, waardoor hij uiteindelijk stikte. Zo braken de soldaten de benen van de twee misdadigers, die binnen korte tijd door verstikking zouden sterven. Maar toen de soldaat bij Jezus kwam, zag hij dat Jezus al gestorven was. De laatste woorden van Jezus waren: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest’ (Lucas 23:46). Tot het laatste moment was Jezus de situatie volledig meester.
 
Als de soldaten de benen van Jezus hadden gebroken, was het sterven van Jezus mensenwerk geweest. De profetie uit Psalm 34 vertelt ons dat Jezus’ sterven het werk was van God alleen. Ze hebben mijn Jezus niet vermoord. Hij gaf zijn leven vrijwillig, uit liefde voor jou.

Met toestemming overgenomen van EA Vlaanderen

Reageren


Wil stol

29-08-2019 07:07
Geen 1 ,Boeddha niet Mohammed niet,en hr Krishna niet 1,vul maar in,geen 1 persoon. Ook al is het de grootste president ook niet1.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,kan HEM evenaren

Wil stol

29-08-2019 07:07
Geen 1 ,Boeddha niet Mohammed niet,en hr Krishna niet 1,vul maar in,geen 1 persoon. Ook al is het de grootste president ook niet1.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,kan HEM evenaren