#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Achter het nieuws

Gevolgd door vervolging

Je wordt vervolgd in je eigen land omdat je christen bent, maar je slaagt er uiteindelijk toch in om de vijandige omgeving te ontvluchten. Vervolgens wordt je opgevangen in een ander land … om er vervolgd te worden. Het lijkt een surrealistische nachtmerrie, maar het is precies wat een aantal Pakistaanse gelovigen is overkomen.

De christenen in Pakistan hebben algemeen gezien geen aangenaam leven. Het islamitische land biedt weinig maatschappelijke kansen aan mensen die geen moslim zijn, en herhaaldelijk belanden mensen er vanwege hun geloof in de gevangenis. Een opsluiting die jarenlang kan duren. Niet zelden wordt er de doodstraf uitgesproken, vaak wegens belediging van de islam of van de profeet Mohammed. Niet voor niets trachten velen het land te ontvluchten.

Wie niet veilig terug kan naar zijn land van herkomst, heeft recht ergens anders opgevangen te worden. De meeste landen in de wereld nemen deel aan die opvang – een verplichting vanwege de Verenigde Naties. Zo ook Thailand. Maar een recente BBC-documentaire toont hoe dit land alles behalve open staat voor wie als christen uit het buitenland komt. Het tv-programma waarin de erbarmelijke omstandigheden van de gevluchte Pakistaanse christenen werd getoond, bleef niet zonder gevolg, al was het resultaat eigenlijk tegenovergesteld aan wat de bedoeling was.

De Thaise regering heeft besloten om alle borgstellingen die werden verleend, terug te trekken, wat kan inhouden dat alle vluchtelingen die ‘op borg’ vrij waren, opnieuw opgepakt kunnen worden. Mensenrechtenorganisatie Jubilee Campaign had onlangs nog fondsen ingezameld om in een borg voor een aantal christenen te voorzien. De organisatie laat weten: ‘Dit zou betekenen dat de christenen die we onlangs vrijgekocht hebben, weer in gevaar komen. Wij zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om te bemiddelen tussen de verschillende partijen in Thailand’.

Jubilee Campaign verwacht niet dat de Thaise regering haar dreigementen gaat uitvoeren: meer negatieve publiciteit zou immers de internationale positie van het land schaden. Human Rights Without Frontiers stelt dan weer dat het tijd wordt voor sancties tegen Thailand. Consequent uitgevoerde sancties kunnen voorkomen dat het land in een duistere dictatuur wegzinkt. Sinds de militairen in 2014 de macht overnamen van een democratisch gekozen president, worden de persoonlijke vrijheden van de inwoners eerder beschouwd als vervelend en hinderlijk. Bijeenkomsten van meer dan vijf personen zijn verboden, oppositieleden worden gearresteerd en kritiek op de regering wordt zo snel mogelijk verwijderd. De junta geeft onverbloemd toe dat het voorlopig niet de bedoeling is om terug te keren naar een democratisch regime.

Tot nu toe heeft Europa stappen gezet als het opschorten van de besprekingen rond een nieuw handelsakkoord en het uitstellen van officiële bezoeken. Wil men echter meer effect sorteren, dan zullen substantiële sancties moeten worden toegepast. Zo lang dat niet gebeurt, blijft ook de godsdienstvrijheid in het gedrang, en belanden Pakistaanse christenen (en ook die uit andere landen waar vervolging is) van de regen in de drup …

(Bronnen: BBC, Human Rights Without Frontiers, Jubilee Campaign, EAV)


Reageren