#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Opinie

‘Bijbel zegt niet ‘tot gevoel’ te komen’

Alles met het verstand begrijpen wat God in de Bijbel zegt, noch gevoelens zijn nodig om zeker te zijn van onvergankelijk leven in Christus. Dat zegt Peter Slagter in het blad ‘Amen’.

Wie gelooft, heeft eeuwig leven zegt de Bijbel, constateert hij. “Moeten wij dan zeggen: ‘Ik geloof wel, maar weet niet zeker of ik eeuwig leven heb’? Lieve mensen laat u niet misleiden door wargeesten die beweren dat je het niet zeker kunt weten en dat je het maar moet afwachten. Zij zijn vertolkers van verkeerde dogma’s, menselijke overleveringen, theologische wijsheden en wat dies meer zij. De eenvoudige gelovige heeft genoeg aan Gods Woord.”

Daar kan men misschien niet alles van begrijpen, maar wel door het bestuderen ervan in geloof dingen gaan verstaan. Maar ook afgaan op gevoel is wat hem betreft in Bijbels licht niet aan de orde. ‘De Bijbel leert nergens dast men ‘tot gevoel’ moet komen. Wij worden geacht de heilswaarheden te geloven. Het volbrachte werk van Christus en het Woord van God alleen vormen de basis van onze verlossing. Gevoelens zijn altijd verbonden met de toestand van het moment: de ene keer op de berg, de andere keer in het dal. Het geloof breekt daardoor heen en bepaalt ons bij de zekerheden van Gods eeuwig blijvende Woord.”


Reageren